وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: گردشگری بیماری است که احتیاج به شوک دارد و اگر درمان گردد کشور را نجات می دهد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایرنا از میراث آریا، هجدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
ضرغامی در این نشست ضمن اشاره به شکل گیری نگاه و اندیشه نو در وزارت خانه، اضافه کرد: تا وقتی که ساختارشکنی نشود موانع از بین نمی رود. از وزارت خانه خودمان آغاز کرده ایم و تحول در نگاه و روش های اقدام را شروع کرده ایم.
وی افزود: چه کسی گفته مسؤلان همیشه باید حرف بزنند؟ گاهی هم باید حرف های کارشناسان را بشنوند و به آنها عمل کنند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از قوانین دست و پا گیر را آفت کشور دانست و اضافه کرد: غول نقدینگی که کشور را هدایت کرده باید به سمت خلق ثروت هدایت شود. گردشگری بیماری است که احتیاج به شوک دارد و اگر درمان گردد کشور را نجات می دهد.
ضرغامی خاطرنشان کرد: در این راه بطور حتم توانمندی های بخش خصوصی مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: ما وقت نداریم، وقت به سرعت می گذرد. مریض را می شناسیم، موانع مشخص است و با کمک شما موانع را پشت سر خواهیم گذاشت.