به گزارش عصر توریسم یزد خزانه دار جامعه هتلداران کشور و رییس جامعه هتلداران یزد با اشاره به اینکه مشکلات صنعت گردشگری را باید گفت وگوی دولت و بخش خصوصی حل و فصل کند، اظهار نمود: امروز بهترین راهکار برای رفع مشکلات صنعت توریسم، گفتمان دولت و بخش خصوصی است که اتفاقا وزیر امروز در این عرصه، اهل گفتمان و چالش است.
«سید امیر ناصر طباطبایی» در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ضمن اعلام این مطلب، اشاره کرد: باید از این رویکرد استقبال کرد و مسائل و مشکلات امروز حوزه ی میراث فرهنگی و صنایع دستی را به وی منتقل نماییم.
وی با اشاره به اینکه لازمه تحقق این مهم، برگزاری جلسات ماهیانه با اهالی صنعت است، اظهار داشت: امروز فضا برای گفتمان آماده است و باید از این ظرفیت به نحو درست استفاده نمائیم و بتوانیم ضمن ارائه مسائل و مشکلات، دیدگاه ها و نظرات خودرا به متولیان انتقال دهیم.
طباطبایی با تاکید بر این که انتقادهای یکطرفه و بدون ارائه راه حل منجر به سازندگی و حل مسائل نخواهد شد، اشاره کرد: باید برای رفع مشکلات ضمن انتقاد درست و منطقی راه حل و پیشنهادات خودرا نیز ارائه بدهیم و امروز فضای گفتمان حاکم بر صنعت گردشگری بین دولت و بخش خصوصی، زمینه رفع مشکلات با تاکید بر اهتمام طرفین را فراهم نموده، مشروط بر این که با اعتقاد به گفتمان، روبروی هم بنشینیم.
خزانه دار جامعه هتلداران کشور با اشاره به این که تعدادی از مسائل حل شده در بدو فعالیت وزیر، مانند مسئله ویزای گردشگری، حاصل گفتمان بخش خصوصی و وزیر است، اشاره کرد: سایر مشکلات را نیز می توانیم با همین رویکرد برطرف نماییم به شرط آن که وزیر گردشگری نیز از این مسئله استقبال کرده و جلسات خود با بخش خصوصی کارشناسان و متخصصان را افزایش دهد.

منبع: