عصر توریسم: یزد رییس کمیته گردشگری خوراک استان یزد، ثبت ملی خوراک و خواهرخواندگی شهرها را دو ظرفیت مهم در اقتصادی کردن مشابهت های فرهنگی و اقتصادی شهرها خصوصا در زمینه خوراک دانست.
«حسین دهقان منشادی»در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان اینکه توسعه و رونق گردشگری با حضور توریست معنا می گیرد، اظهار داشت: فقط در زمینه گردشگری داخلی و بین شهری، سفرها می توانند انواع مختلفی مانند تجاری، تفریحی، خانوادگی و فامیلی و غیره باشند که علایق و سلایق افراد موثر است اما در مجموع، در یک سفر، غذا نقطه مشترک بین سفرها بشمار می رود.
وی با اشاره به اینکه «غذای محلی» و «رستوران خوب» جزو نخستین سوالات مورد نظر گردشران در بدو ورود به شهر یا استان دیگر است، اظهار داشت: ممکنست فرد توریست در یک شهر بواسطه اجبار یا علاقه اش رفت و آمد کند یا به دنبال دیدار اقوام و فامیل، بارها به مقصد مورد نظر سفر کرده باشد، پس وجود خوراک در خاطره سازی و تنوع سازی سفر مهمست.
این فعال گردشگری افزود: جاذبه های خوراکی بطور ویژه ثبت می شوند و تنوع بخشی به سفر برای افرادی که برای نخستین بار یا چندمین بار به یزد سفر می کنند، اهمیت زیادی دارد و علاوه بر آن، توجه به طبع غذاهای متفاوت خصوصا پس از ثبت ملی خوراکی ها برای گردشگری، می تواند سفر را هیجان انگیز کند.
وی به ثبت ملی آثار ناملموس خصوصا خوراک توسط اداره کل میراث فرهنگی و اشتراک آن با خواهرخواندگی هایی که توسط شهرداری یزد انجام می‎شود، اشاره نمود و اظهار داشت: ریل گذاری شهرداری ها و میراث فرهنگی درباب یزد، می تواند ظرفیت مشترک و مشابهت هایی مانند خوراک را در امتداد راندمان با رویکرد توسعه فرهنگی و اقتصادی تقویت کند بطوریکه اگر از ظرفیت‎های شکل گرفته بین شهرها خصوصا شهرهای خواهرخوانده استفاده نکنیم، متضرر شده ایم.
دهقان منشادی با تاکید بر اینکه مراکز نواوری دانشگاه و زیرساخت های گوناگون مشابه می توانند در عملیاتی و اجرائی کردن این ظرفیت ها سهم داشته باشند، اظهار داشت: اگر میراث فرهنگی هم بتواند در تسهیل این مسیر همراه و مشوق باشد؛ توسعه گردشگری خوراک با عرضه آن توام شده و اتفاقات مثبتی خواهد افتاد.
رییس کمیته گردشگری خوراک استان در آخر اشاره کرد: تقاضا در استفاده از ظرفیت گردشگری خوراک نقش مهمی دارد پس می توانیم پاسخگوی تقاضای فصلی گردشگران باشیم و صرفه اقتصادی را هم دراین زمینه مد نظر قرار دهیم و از ظرفیت مشابه خواهرخوانده در سرو غذاها و خوراک استفاده نمائیم.

منبع: