عصر توریسم: مرکزی استاندار استان مرکزی ضمن اشاره به این که تشریفات اداری را به نفع سرمایه گذار خواهیم شکست، اظهار داشت: پشتیبانی از سرمایه گذاری باید ظهور عملی داشته باشد.

فرزاد مخلص الائمه سه شنبه نهم آذرماه در جریان بازدید از شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان(آیلند) شهرستان زرندیه ضمن اشاره به این که سرزمین ایرانی ها یک ابرپروژه سرمایه گذاری در کشور است، اظهار نمود: سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری در سال ۱۳۸۹ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردیده است و متاسفانه به طور جامع و کامل رعایت و پیاده سازی نشده است.

وی، تقویت، حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و بخش تعاون را کلیدواژه های مهم سیاست های تشویق سرمایه گذاری دانست و اضافه کرد: نباید از واژه اجرا برای سیاستگذاری بهره برد بلکه باید از واژه های رعایت و پیاده سازی سیاست بهره برد تا تقویت، حمایت و توانمندسازی به صورت عملی و واقعی شکل بگیرد.

وی در ادامه ضمن اشاره به این که پروژه سرزمین ایرانی ها شهرستان زرندیه در منتهی الیه استان مرکزی و در مجاورت استان تهران و برخی استانهای دیگر قرار گرفته و همه این مناطق از مواهب این سرمایه گذاری بهره مند می شوند، بیان نمود: اقتصاد کشور را یک اقتصاد یکپارچه و درهم تنیده و پیوسته می دانیم و معتقد نیستیم که اقتصاد استان مرکزی مستقل از اقتصاد کشور است و قرار نیست منافع یک کار اقتصادی صرفاً متوجه همان منطقه ای شود که سرمایه گذاری صورت گرفته است بلکه منافع کار اقتصادی متوجه کل کشور خواهد شد.

استاندار مرکزی با تکیه بر این که پشتیبانی از سرمایه گذاری باید ظهور عملی داشته باشد، اظهار داشت: حمایت دستگاههای اجرایی، قضایی و تقنینی از سرمایه گذاری باید شکل عملی به خود بگیرد و اگر از چنین ابرپروژه هایی حمایت عملی و واقعی صورت گیرد، مدل حمایت، الگویی خواهد شد برای سایر پروژه هایی که در ابعاد کوچکتر تعریف و اجرایی شده است.

وی با تکیه بر این که مخالف دیوان سالاری و بروکراسی منفی هستیم که نظام اجرایی کشور را در چنبره خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: این رویه از زمان افزایش قیمت نفت در اوایل دهه ۵۰ به طور جدی ریشه گرفته و رسوب کرده و حتی توانایی اصلاح و درمان خویش را ندارد.

او با تکیه بر این که در استان مرکزی تشریفات اداری را به نفع سرمایه گذار خواهیم شکست، خاطرنشان کرد: تشریفات طولانی اداری مانع بزرگی بر سر راه تحرک سرمایه گذاران است و برای حل مشکلات و موانع پیش روی شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانی ها زرندیه کارگروهی را در استان با عضویت معاونت عمرانی و معاونت اقتصادی استانداری و دادگستری کل استان مرکزی به همراه نماینده این مجموعه تشکیل داده و مباحثی که در حیطه اختیارات استانی است را بررسی و مشکلاتی که باید در سطح ملی پیگیری شود از راه مکاتبات با وزارت خانه ها و سازمان ها و دعوت از وزیران برای بازدید میدانی برطرف خواهیم کرد.

مخلص الائمه در ادامه از مدیریت سرزمین ایرانی ها خواست تا مانع شکل گیری فضای دلالی در این مجموعه شوند و اظهار داشت: افزایش سرمایه گذاری و تحقق اهداف توسعه ای باعث خواهد شد تا جذابیت بیشتری برای حضور بخش خصوصی برای تداوم سرمایه گذاری در ابعاد متعدد شود و مدیریت مجموعه نباید اجازه دهد که فضای سرمایه گذاری به یک فضای دلالی تبدیل گردد.

وی در ادامه خواهان انتقال دفتر مرکزی شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانی ها از تهران به اراک شد و اظهار داشت: استقرار دفتر مرکزی شرکت در اراک باعث حمایت حداکثری و یکپارچه مجموعه استان از این مجموعه خواهد شد.

وی همینطور خواهان بهره گیری سرزمین ایرانی ها از مزیت انرژی تجدیدپذیر شد و اضافه کرد: جای خالی انرژی تجدیدپذیر در این مجموعه احساس می شود بخصوص این که لزوم بهره گیری از انرژی خورشیدی و بادی وجود دارد گرچه هم اکنون به علت این که صرفه اقتصادی ندارد، انگیزه ای برای بهره مندی از این مزیت وجود ندارد اما بطور قطع در آینده این مانع برداشته خواهد شد و باید از الان با تأمین زیرساخت از این مزیت در حوزه انرژی بهره برد.

استاندار مرکزی با تکیه بر این که پروژه سرزمین ایرانی ها یک پروژه آینده پژوهانه است، اظهار داشت: در پروژه آینده پژوهانه باید زیرساخت های متناسب با نیاز آینده را تعریف و اجرایی کرد و انرژی فسیلی که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد در آینده جوابگو نبوده و با اصلاح تعرفه ها مقرون به صرفه هم نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد شرکت تعاونی ویژه کارکنان دستگاههای دولتی استان مرکزی را در سرزمین ایرانی ها و در ساختار قانونی راه اندازی نماییم تا کارمندان دولتی استان بتوانند از این مزیت برخوردار شوند.

منبع:

دسته‌ها: توریسم