رئیس جمهور از قلعه تاریخی- فرهنگی فلک الافلاک در خرم آباد بازدید و بر فراهم کردن شرایط ثبت جهانی این قلعه تاکید نمود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در جریان سفر به استان لرستان ضمن بازدید از بخش های مختلف قلعه فلک الافلاک از نزدیک در جریان ظرفیت های فرهنگی و گردشگری این مجموعه قرار گرفت.
رئیس جمهور بر لزوم آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک بعنوان یکی از اشکالات این مجموعه تاریخی- فرهنگی تصریح کرد و اظهار داشت: قلعه فلک الافلاک از آثار تمدنی و مدنیت مردم این خطه است و باید به خوبی نگهداری و معرفی شود.
دکتر رئیسی تصریح کرد: دولت برای ترمیم و نگهداری آثار تاریخی اعتبار مناسبی در نظر گرفته است و با عنایت به این که میراث تاریخی و فرهنگی گنجینه های پرارزشی هستند، بنابراین باید برای نسلهای آینده به خوبی نگهداری شوند.
همینطور در این بازدید مدیرکل میراث فرهنگی و فرمانده سپاه استان توضیحاتی در مورد آزادسازی حریم قلعه فلک الافلک عرضه کردند و رئیس جمهور هم بر ضرورت تسهیل در آزادسازی حریم این قلعه تاریخی برای ثبت جهانی تصریح کرد.

منبع: