بر مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۱، در سال آینده دستگاههای اجرایی مجازند تا دو درصد (۲%) از بودجه هزینه ای خویش را به تولیدات فرهنگی قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری امروز (یکشنبه) با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس می کند، این اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم است و در آن دخل و خرج دولت در سال آینده با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
طبق بند ز تبصره ۹ (آموزش، پژوهش و فرهنگ) ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، دستگاههای اجرایی مندرج در این قانون و پیوست های آن مجازند تا دو درصد (۲%) از بودجه هزینه ای خویش را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
منبع:

دسته‌ها: توریسم