به گزارش عصر توریسم معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت:  نیاز امروز در حوزه پژوهش گردشگری، انتخاب مسائل به روز و کاربردی و اشراف کامل بر بازار گردشگری بعنوان آزمایشگاه این صنعت است، تا ذینفعان استفاده از تحقیقات را برای موفقیت در کسب و کار خود ضروری بدانند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایرنا، علی اصغر شالبافیان به مناسبت آغاز هفته پژوهش (۲۰ تا ۲۶ آذر) در افتتاحیه نشست های علمی گروههای پژوهشی گردشگری و میراث طبیعی پژوهشگاه وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تشریح و تببین نگاههای حوزه گردشگری در زمینه مطالعات و تحقیقات تخصصی و کاربردی مربوطه پرداخت و اظهار داشت: حوزه گردشگری هم بعنوان یکی از زیرشاخه های علوم انسانی همانند سایر رشته های طبیعی دارای آزمایشگاه است. منظورم از آزمایشگاه، بازار گردشگری است؛ یعنی جایی که فعل و انفعالات و تعاملات گردشگری درحال رخ دادن است. اما به علت وسعت موجود درک آن سخت تر به نظر می آید؛ بنابراین پژوهشگران متخصص این حوزه باید تصویر دقیق و کلانی از آزمایشگاه خود داشته باشند.
پژوهشگر باید نگاه به بیرون داشته باشد و ضمن درک و فهم دقیق از مسائل، دغدغه های محیط خویش را بشناسد و از وضعیت کنشگرانی که در آن نقش ایفا می کنند آگاهی داشته باشند. نیاز امروز حوزه پژوهش صنعت توریسم این است که پژوهشکده گردشگری بعنوان بال فکری معاونت گردشگری با تجمیع ظرفیت های پژوهشی دانشگاهی سبب آگاهی بخشی آنها از آزمایشگاه موجود یعنی بازار کسب و کار و حوزه اجرایی شوند. در این حالت مباحثی که برای پژوهش انتخاب می شوند؛ کاملا کاربردی و نقشه راه فعالان گردشگری و تصمیم سازان این حوزه خواهد شد.
شالبافیان افزود: بعد از آنکه فرایند ایجاد ارتباط دقیق میان آزمایشگاه و ذینفعان برقرار شد زمان آن است تا بر اساس بازاریابی پژوهشی تحقیقات حاصل از قالب کتابخانه ای خارج و آنرا برای مخاطبان و ذینفعان قابل فهم، درک و کاربردی شود. در واقع محقق این حوزه باید ارتباط مستمری با آزمایشگاه خود یعنی بازاری که موضوعش را از بطن آن گرفته و در همان محیط هم کارآیی داده های حاصل را بررسی می کند؛ داشته باشد. این بخش حلقه مفقوده ای است که مانع از آن می شود تا وجه عملیاتی از پژوهش های گردشگری گرفته شود و اجبار در به کار بردن آن مورد توجه قرار گیرد.
معاون گردشگری خاطرنشان کرد: آنچه سبب می شود یک پژوهش را مفید و مقوله زایدی ندانیم این است که بعنوان یک کنش گر فعال مبحث را از بیرون بگیریم و اثربخشی کار را این گونه بررسی نماییم که نتیجه حاصل چقدر در محیط بیرون اثرگذار است. اگر دستاوردهای بوجود آمده تنها برای تبدیل شدن به مقاله کتابخانه کاربرد داشت؛ یعنی مسیر را اشتباه رفته ایم.
شالبافیان افزود: نیاز است پژوهش های ما نیازسنجی شوند و مسئله محور باشند. درصورتیکه پژوهشها با ملاک و معیار کاربردی بودن غربال شوند؛ کمک موثری به رفع چالش های موجود خواهد شد تا تحقیقات به روز و موثر بتوانند سبب شتاب بخشی گذر از مسائل مربوطه و عرضه راهکارهای اجرایی مطلوب شوند و از سویی با در نظر گرفتن میدان داری در پژوهش به سمت اهداف از قبل تعریف شده هدایت شوند.
وی تصریح کرد: بعنوان مثال پژوهش پیرامون مبحث مدیریت انرژی بعنوان یکی از چالش های امروز صنعت توریسم یا ورود به موضوعات جدید که جزو سیاست های اجرایی وزارت گردشگری به شمار می آید؛ همانند توسعه گردشگری موضوعی یا محصول محور همچون گردشگری خوراک، دریایی و غیره می توانند در ترسیم مسیریابی صحیح و شتاب بخشی به دستیابی اهداف مورد نظر بسیار موثر واقع شوند.
معاون گردشگری با تکیه بر این که در ذات پژوهش کاربردی بودن نهفته، اظهار نمود: برای فعال شدن این بخش موثر در تحقیقات حوزه گردشگری باید فرهنگ سازی پژوهش در دستور کار قرار گیرد؛ بدین معنا که پژوهشکده گردشگری از اساتید و صاحبان حوزه دعوت بعمل آورند تا درباره موضوعات شاخص همانند بازارهای مهم گردشگری چین، عراق یا مسائل ترددهای مرزی همچون مرز مهران در عناوین رساله ها و پژوهش های کاربردی وارد شوند. در این صورت صاحبان کسب و کارهای تخصصی متوجه می شوند که پژوهش دستگاه متولی چه خدماتی را عرضه خواهد نمود و در نهایت سبب فرهنگ سازی میان جامعه دانشگاهی و ذینفعان خواهد شد.

شالبافیان فرایند تکاملی صنعت توریسم را گذر از ابعاد اقتصادی و جغرافیایی و گرایش به سمت جامعه شناسی عنوان نمود و اظهار داشت: آنچه در گردشگری امروز رخ داده حاصل تحولات بیرونی است و در مجموع سبب شده با تقویت ابعاد انسان شناسی و جامعه شناسی کاهش اثرات منفی زیست محیطی و ارتقای سطح مدیریت گردشگری با در نظر گرفتن جوانب میزان پذیرش جامعه میزبان و گردشگران حاصل شود. ازاین رو پژوهش های مربوطه می توانند با رعایت جوانب فضای غالب در اثربخشی نتایج تحقیقات موثر واقع شوند.

منبع: