عصر توریسم: گلستان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان از معرفی دو قلم شیء فرهنگی و تاریخی متعلق به این استان در نمایشگاه «اسرار امپراتوری پارس باستان» در کشور چین آگاهی داد.
احمد تجری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به این که استان گلستان یکی از مهدهای تاریخ و تمدن در کشور و حتی دنیاست، اظهار نمود: آثار تاریخی، باستانی و فرهنگی موجود در این استان هر فردی را ملزم به تعظیم و تحسین در مقابل فرهنگ و تاریخ این سرزمین پرافتخار می کند.
وی با اعلان اینکه «تعداد دو قلم شی فرهنگی و تاریخی از موزه دیرینه شناسی گرگان برای معرفی در نمایشگاه «اسرار امپراتوری پارس باستان» در کاخ موزه پکن در کشور چین به معرض نمایش گذاشته شده اند، اضافه کرد: این اقدام با هدف معرفی دیوار بزرگ گرگان، در اختیار موزه ملی ایران قرار گرفته است که در نمایشگاه پکن نمایش داده می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع犀利士
دستی گلستان با تاکید بر این که این آثار شامل یک قلم آجر و یک قلم خمره سفالی برجای مانده از دوره ساسانی است، اشاره کرد: آثار مذکور در جستجوهای دیرینه شناسی دیوار بزرگ گرگان به دست آمده که برمبنای مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و طی پروسه انتقال، بصورت امانی در اختیار موزه ملی ایران قرارگرفته است.
تجری افزود: مشارکت و برگزاری نمایشگاه های مشترک داخلی و خارجی میان موزه ها ازجمله وظایف و اهداف بلند برای معرفی تاریخ، تمدن و فرهنگ این سرزمین است که گام مهمی در توسعه فرهنگی و دوستی جوامع و رونق گردشگری پایدار بشمار می رود.

منبع: