ایرنا- عضو هیات علمی گروه دیرینه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست هیات باستان بخش ایوانکی گرمسار استان سمنان اظهار داشت: بررسی های مقدماتی نشان از حضور گروههای انسانی در ۲ دوره پارینه سنگی میانی حدود ۳۰۰ هزار و دوره پارینه سنگی جدید از حدود ۴۰ هزار سال پیش، در این منطقه حکایت دارد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از خبرگزاری ایرنا، سید میلاد هاشمی روز دوشنبه به رسانه ها اظهار داشت: در نتیجه انجام بررسی های باستان شناختی در ایوانکی، چشم اندازهای بسیار گسترده از دوران پارینه سنگی و تعداد قابل توجهی دست ساخته سنگی یافت شده است.
هاشمی اضافه کرد: بررسی های مقدماتی نشان داده است که بر مبنای فنون دست ساخته ها و گونه شناسی آنها، احیانا گروههای انسانی دست کم در دوره پارینه سنگی میانی حدود ۳۰۰ هزار تا ۴۰ هزار سال پیش و جدید حدود ۴۰ هزار تا ۱۲ هزار سال پیش در این منطقه حضور داشته اند.
سرپرست هیات باستان بخش ایوانکی گرمسار اظهار داشت: بیشتر دست ساخته های سنگی بر روی سطوح باد برده معروف به سنگ فرش های بیابانی ثبت شده اند و این سطوح باعث آشکارشدن قطعات سنگ قدیمی شد که بعضی از این قطعات دست ساخته های سنگی هستند که گروههای انسانی در دوران پلیئستوسن آنها را ساخته اند.
هاشمی اضافه کرد: بر روی بیشتر دست ساخته های سنگی یافت شده لایه ای براق به رنگ قهوه ای سوخته تا مشکی دیده می شود که به آن جلای بیابانی گفته می شود.
وی افزود: همچون خصوصیت های فنی دست ساخته های سنگی یافت شده ابعاد نسبتا بزرگ ساخت به کمک ضربه با چکش سخت، شواهد بهره گیری از تکنیک لوآلوآ و وجود مجموعه ابزارهای منتسب به دوران پارینه سنگی میانی چون خراشنده های جانبی دندانه دار و کنگره دارها بر روی تراشه های بزرگ و هم قطعات منتسب شب به دوران پارینه سنگی جدید چون سنگ مادرهای منشوری برای ساخت تیغه و ریز تیغه است.
وی خاطرنشان کرد: بهره گیری از تکنیک لوآلوآ در عرض های جغرافیایی مشابه معمولاً به نئاندرتال ها منتسب می شود ازاین رو احتمال وجود دو گروه انسانی یعنی نئاندرتال ها و انسان خردمند، در دوران پلیئستوسن در منطقه وجود داشته است.
سرپرست هیات باستان بخش ایوانکی گرمسار اظهار داشت: این بررسی باستان شناختی، احتمال دیرینگی حضور انسان در منطقه ای که امروزه شهرستان گرمسار نامیده می شود را نشان داده است و بررسی های میدانی در منطقه همچنان ادامه دارد.
چشم اندازهای پارینه سنگی ایوانکی گرمسار در طرح مطالعاتی بررسی می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان اظهار داشت: طرح مطالعاتی بررسی چشم اندازهای پارینه سنگی در بخش ایوانکی شهرستان گرمسار اجرا می شود.
حمیدرضا دوست محمدی اظهار داشت: طرح مطالعاتی بررسی چشم اندازهای پارینه سنگی در بخش ایوانکی شهرستان گرمسار با سرپرستی سید میلاد هاشمی عضو هیات علمی گروه دیرینه شناسی دانشگاه تربیت مدرس اجرا می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان اضافه کرد: بررسی وضعیت این منطقه در دوران پلیئستوسن(۲.۶ میلیون تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ سال پیش)، الگوهای پراکنش محوطه های پارینه سنگی، چند و چون برهم کنش های جمعیتی و بررسی سنن ابزارسازی همچون اهداف اجرای این طرح مطالعاتی است.
کشف آثاری از دست ساخته های نئاندرتال ها با سابقه ۶۷ هزار سال پیش در محوطه تاریخی میرک روستای دلازیان در جنوب سمنان هم سابقه دارد که در ۲ دوره کاوش مورد بررسی باستان شناسان قرار گرفت.