خراسان رضوی بااینکه بیماری همه گیر کووید-19 به همه بخش های گردشگری لطمه رسانده است اما این بحران توانسته نحوه درک تعدادی از موارد در رابطه با کسب وکارها را آشکارتر کند. برای مثال سال ها این مساله مطرح بود که آیا مسافران خطوط هوایی به قیمت، برنامه ریزی یا فاکتورهای مهم در رابطه با این موضوعات اهمیت می دهند یا خیر.
به نقل از تراول نیوز، طبق گزارش های پخش شده، بیماری همه گیر کووید صنعت خطوط هوایی را به روش های پایدار تغییر داده و سبب تمرکز افراد بر انتخاب مقصد گردشگری شده است.
تفکر درباره صنعت سفر و گردشگری، قبل و پس از شیوع بیماری همه گیر متفاوت می باشد و این بیماری نشان داد که رقابت برای هزینه سفر هوایی توسط مسافران تفریحی و تجاری وجود دارد و با اهمیت ترین موارد حائز اهمیت در ذیل ارائه شده است.
تمرکز خطوط هوایی بر سفرهای فراغتی
نتایج بررسی ها نشان میدهد که خطوط هوایی از سفرهای تفریحی (فراغتی) استقبال می کنند. علاوه بر این، کابین هواپیما با فضای کمتری برای صندلی های کلاس تجاری طراحی می شود و براین باورند که قسمتی از سفرهای کاری با فناوری جایگزین می شوند.
رشد پریمیوم اقتصادی
کسب وکارها انتخابی خواهند شد و پریمیوم اقتصادی (کلاس سفر تجاری در یک پرواز) رشد خواهدنمود. این گزارش نشان میدهد که کاهش سفرهای تجاری خطوط هوایی را تشویق می کند تا کلاس تجاری را به مسافران تفریحی ارتقاء دهند. مشکلات اقتصادی مداوم نیز تعدادی از مشتریان شرکتی را نسبت به هزینه کرایه های کلاس تجاری سنتی حساس می کند. علاوه بر این، پریمیوم اقتصادی به یک انتخاب مهم در بین مسافران تفریحی و مسافران تجاری تبدیل خواهد شد.
تمایل به خطوط هوایی با هزینه های شناخته شده و قیمت گذاری
با توجه به این که انتظار می رود درآمد جانبی خطوط هوایی در سال ۲۰۲۲ به ۶۵.۸ میلیارد دلار در سراسر جهان افزایش یابد، شرکت های هواپیمایی توجه بیشتری به هزینه های شناخته شده خواهند داشت. استفاده از رویکرد هزینه خوب، بهتر و بهترین به ترجیح مصرف کننده برای انتخاب متوسط در هنگام بررسی خرید کمک می نماید.
تلاش بیشتر برای بهبود خرید مواد غذایی در هواپیما
بااینکه همه گیری موجب شد خیلی از امکانات غذا و نوشیدنی حذف یا محدود شوند اما بازگرداندن این پیشنهادها نشان دهنده «بازگشت به حالت عادی» برای مصرف کنندگان است و برخی خطوط هوایی گزینه خرید در هواپیما را برای تبلیغ غذاهای تازه و پایدار ارائه می دهند.
محافظت اپراتورها از عدم اطمینان
با ادامه همه گیری، خیلی از افراد در مورد خطرات بیماری کووید، بیمه مسافرتی و سیاست های خطوط هوایی سردرگم و محتاط هستند. با توجه به این که خیلی از خطوط هوایی وعده بازپرداخت، اعتبار سفر یا انصراف از هزینه های تغییر رزرو را در مراحل اولیه همه گیری داده بودند اما بیشتر این حمایت ها کم شده و فشار آن باردیگر به افراد منتقل شده است. صنعت گردشگری باید راهبردی را به کار گیرد که پیش بینی نماید در راه بهبودی دست اندازهاست.
بسته شدن مرزها
خطوط هوایی باید برای بسته شدن مرزهای آینده با ادامه همه گیری آماده باشند و نیاز به محافظت از مصرف کنندگان در مقابل عدم اطمینان را تقویت نمایند. خطوط هوایی و صنایع مسافرتی جهان باید سخت تلاش کنند تا بسته شدن مرزها را بعنوان آخرین ابزار، محدود کنند برای اینکه مقصد برای شرکت های هواپیمایی بسیار مهمست.

دسته‌ها: توریسم