به گزارش عصر توریسم سیستان و بلوچستان سرپرست گروه دیرینه شناسی تپه رستم سیستان اظهار داشت: در پی برنامه های گروه دیرینه شناسی دانشکده هنر و معماری که با هدف آموزش دانشجویان دیرینه شناسی و استفاده از توان متخصصان داخلی و بومی جهت کاوش در محوطه های کلیدی سیستان صورت می گیرد، دومین فصل کاوش در تپه رستم سیستان توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه دیرینه شناسی دانشگاه زابل با نگاهی متفاوت شروع شد.
دکتر کاوش در گفت و گو با ایسنا اضافه کرد: تعداد ۱۵ نفر از دانشجویان ترم آخر دیرینه شناسی علاوه بر فعالیت میدانی و کسب تجربه، بمنظور یافتن پاسخ های احتمالی، دو ترانشه 7 و 10 را با هدف شناسایی آثار معماری تعیین و کاوش می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه زابل افزود: باتوجه به نتایجی که تا حالا از جستجوهای این محوطه به دست آمده است، تعدادی از قطعات سفالینه ها و دیگر داده های مکشوفه از این محوطه باستانی ارتباط و تاثیرپذیری آن با شهر سوخته را اثبات می کند و بدین جهت اهمیت این محوطه را در عصر مفرغ (پنج هزار سال پیش) یعنی همزمان با شهر سوخته سیستان آشکار می دارد.
وی افزود: محوطه مذکور بر روی یک تپه مصنوعی تولید شده و ساختار معماری آن از یک حصار مدور با دیوارهای بلند بر گرد یک بنای بزرگ مرکزی تشکیل شده است. فضاهای مختلفی با دیوارهای قطور به طور مدور در اطراف بنای مرکزی وجود داشته است که به سبب اهمیت این سازه در گذشته توسط ساکنین آن پیش از ترک کردن تپه، فضاهای اطراف بنای مرکزی جهت حفاظت با خاک و پهن حیوانات پر شده است.
وی افزود: این مسئله نشانگر اهمیت این سازه معماری است و به فرضیه کارکرد آن بعنوان یک بنای مقدس قوت می بخشد. بی شک ادامه حفاری و هویدا شدن کامل بنا از زیر خاک کارکرد آن در عصر مفرغ و یا دوره تاریخی را به قطعیت مشخص خواهدنمود.
تپه رستم سیستان یکی از محوطه های اقماری شهر سوخته است که در دشت جنوبی سیستان و در محدوده حوضدار تاریخی در نزدیکی قلعه رستم قرار دارد. این فصل از حفاری با مجوز پژوهشکده دیرینه شناسی کشور صورت می گیرد.

منبع: