مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار داشت: از آغاز سالجاری تابحال ۵۱ موافقت اصولی برای ایجاد تاسیسات گردشگری در این استان صادر گردیده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، حسن رمضانی اضافه کرد: به منظور پشتیبانی از سرمایه گذاران و توسعه زیرساخت های گردشگری استان امسال این تعداد موافقت اصولی برای ایجاد تاسیسات گردشگری با پیشبینی سرمایه گذاری ۱۸۵ میلیارد تومان و اشتغال ۱۵۰ نفر صادر شد.
وی عنوان کرد: موافقت اصولی های صادرشده شامل پنج مجتمع گردشگری، ۱۰ سفره خانه سنتی، ۲۱ اقامتگاه بوم گردی و ۱۵ تاسیسات گردشگری می باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از آموزش ۱۱۰ نفر در حوزه گردشگری استان هم اطلاع داد و اظهار داشت: از آغاز سالجاری بیشتر از هفت کارگاه و دوره آموزشی گردشگری از جانب مؤسسات گردشگری و انجمن های میراث فرهنگی برگزار شد که ۱۱۰ نفر در این دوره ها شرکت کرده اند.
وی افزود: دوره های برگزارشده شامل تولید محتوای دیجیتال در حوزه گردشگری، مدیریت بحران در تورهای گردشگری، آشنایی با گردشگری کودک، مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و راهنمایان طبیعت گردی بوده است.
رمضانی اظهار داشت: توجه به مبحث آموزش در صنعت توریسم به شکل جدی باید دنبال شود و هدف از برگزاری دوره های آموزش گردشگری، ارتقای سطح مهارت منابع انسانی شاغل در صنعت توریسم استان است.
در حال حاضر ۲۱۶ واحد تاسیسات گردشگری همچون هتل، اقامتگاه بوم گردی، رستوران بین راهی، اقامتگاه بوم گردی و مجتمع گردشگری در استان خراسان جنوبی وجود دارد.
۹ هتل، ۷۶ اقامتگاه بوم گردی، ۱۶ میهمان پذیر، ۵۱ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی، ۱۸ سفره خانه سنتی و ۳۵ دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در این استان فعال است.