بازدید از یک آرامگاه باستانی واقع در «ناپل» بزودی امکان پذیر خواهد شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا و به نقل از سی ان ان، شهر «ناپل» در ایتالیا بیشتر برای ویرانه های رومی هرکولانیوم و پمپئی که بر اثر فوران یک آتشفشان نابود شد شهرت دارد، اما باز شدن درهای یک آرامگاه باستانی یک جاذبه گردشگری دیگر هم به این شهر اضافه خواهد نمود.
این مکان تاریخی که در ماه ژوئن افتتاح می گردد بخشی از یک آرامگاه باستانی واقع در خارج از دیوارهای «ناپل» است.
این آرامگاه بیشتر از ۴۰۰ سال قدیمی تر از ویرانه های پمپئی و سایر شهرهای رومی اطراف ناپل است و در ضمن رومی محسوب نمی گردد. در واقع این آرامگاه توسط یونانیان باستان که «ناپل» را در قرن هشتم قبل از میلاد بنا کردند ساخته شده است.

از یک راه پله پرشیب منتهی به یک زیرزمین که با چهار مقبره شروع می شود، میتوان وارد این مکان تاریخی شد. هر یک از این آرامگاه ها دارای ورودی عظیمی هستند، در ورودی یکی از این مقبره ها حتی ستون های پرنقش و نگار ساخته شده است.
البته این تنها بخش کوچکی از آرامگاهی است که یونانی ها در قرن چهارم قبل از میلاد بنا کردند. یونانی ها برای ساخت این آرامگاه اتاقک های کوچکی در داخل تپه ها حفر می کردند و با ایجاد پلکان و نیمکت این فضاهای حفرشده را به یک اتاق واقعی تبدیل می کردند. با عنایت به ستون های نفیسی که در مقابل در ورودی مقبره ها وجود دارد میتوان نتیجه گرفت این مقبره ها به افرادی از طبقه اشراف زادگان و ثروتمند جامعه تعلق داشته اند.
اما این مقبره ها چند قرن بعد از ساخته شدن بر اثر بهمن های مکرر گِل و سنگ، مدفون شدند. در نتیجه این مقبره ها بسیار سالم باقی مانده اند و نقاشی های دیواری بر روی آنها هنوز قابل مشاهده می باشد.

منبع: