خراسان رضوی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سبزوار از صدور اولین موافقت اولیه گردشگری کشاورزی در این شهرستان اطلاع داد.

محمدعلی ابراهیمی دوست اظهار نمود: با پیگیری های صورت گرفته موافقت اولیه مزرعه گردشگری کشاورزی در زمینی به مساحت ۵۰۰ هکتار در محور سبزوار نیشابور صادر گردیده است.

وی افزود: گردشگری کشاورزی یکی از فرصت ها و ظرفیت های گردشگری شهرستان سبزوار است که بهره برداری از آن در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سبزوار افزود: در این طرح گردشگری با تعامل بین کشاورز و توریست تجربه فعالیتهای کشاورزی، دامداری، پرورش ماهی و… در معرض دید گردشگران قرار می گیرد.

ابراهیمی دوست خاطرنشان کرد: گردشگری کشاورزی بعنوان یکی از شاخه های نوین گردشگری ارتباط عمیق و مستقیم با محیط روستایی دارد و با استفاده از فعالیتهای کشاورزی میتوان شاهد توسعه پایدار یک منطقه بود.

وی ضمن اشاره به آب و هوای سبزوار و شرایط این شهرستان برای گردشگری کشاورزی اظهار داشت: هوای سبزوار به علت قرار داشتنِ شهر در بین ارتفاعات شمالی و جنوبی، به طور عمده کوهستانی و معتدل است، اما در قسمت های جلگه ای هوا گرم تر است و باید اظهار داشت که بهار و پاییز فصل های مناسب تری برای سفر به این شهر هستند.

بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ابراهیمی دوست خاطرنشان کرد: این شهرستان با دارا بودن مناطق کوهستانی و کویری پوشش گیاهی متنوعی دارد و در مناطق کوهستانی گونه های بوته ای و درختچه ای مثل ریواس، آویشن، درمنه و… بیشتر دیده می شود. اراضیِ دشتیِ منطقه پروند سبزوار هم با پوشش گیاهی بیابانی دارای گونه های شاخصِ تاغ، گز، بَنه، بومادران، بادام کوهی و قیچ است.

منبع: