عصر توریسم: اولین همایش بین المللی دیرینه شناسی و تاریخ حوزه فرهنگی ˮهلیل رودˮ ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه برگزار می گردد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که در برگزاری این همایش با دانشگاه جیرفت کرمان همکاری دارد، اعلام نمود: دیرینه شناسی و هویت در حوزه فرهنگی هلیل رود، پژوهش های میدانی دیرینه شناسی در حوزه فرهنگی هلیل رود در سه دهه اخیر، نقد و بررسی مطالعات باستان شناختی و تاریخی حوزه فرهنگی هلیل رود، برهم کُنش های منطقه ای و فرامنطقه ای درحوزه فرهنگی هلیل رود، مطالعات میان رشته ای و پژوهش های باستان سنجی در حوزه فرهنگی هلیل رود، میراث فرهنگی ناملموس حوزه فرهنگی هلیل رود، چشم انداز دیرینه شناسی حوزه فرهنگی هلیل رود؛ گذشته، حال و آینده و حوزه فرهنگی هلیل رود و دریا، همچون محورهای این همایش است.
این همایش مقرر است به صورت حضوری در دانشگاه جیرفت کرمان برگزار گردد.
مطالعات تا کنون باستان شناسان نشان می دهد، هلیل رود یکی از کهن ترین تمدن های شرق است و برای درک اهمیت و جایگاه آن، گاه از عبارت هایی چون “کهن ترین گهواره تمدن جهان” استفاده می شود.

منبع: