حمید خطیب شهیدی، استاد پیشکسوت دیرینه شناسی ایران دارفانی را وداع گفت.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، مهرداد ملکزاده، دیرینه شناس و از شاگردان خطیب شیهدی خبر درگذشت این استاد دیرینه شناس را تایید کرده است. همینطور جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران درگذشت خطیب شهیدی را برای جامعه دیرینه شناسی ایران ضایعه ای اسفناک توصیف کرد.
حمید خطیب شهیدی سال ۱۳۲۷ در مراغه زاده شد. در سال ۱۳۵۱ کارشناسی دیرینه شناسی خویش را از دانشگاه تهران گرفت و در سال ۱۹۷۵ میلادی دکتری خویش را از دانشگاه ناپل شرقی ایتالیا دریافت کرد. دکتر خطیب شهیدی به زبان های انگلیسی، ترکی و ایتالیایی مسلط بود. تخصص اصلی اش بررسی وجوه تاریخی و فرهنگی برآمدن تمدن “اورارتو” در شمال غرب ایران و نیمه شرقی فلات آناتولی بود و در اینباره کتاب ها و مقالات گوناگونی به فارسی و انگلیسی و ایتالیایی منتشر نمود.
او از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۵ کارشناس مرکز دیرینه شناسی ایران بود. در فاصله سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ استادیار دانشگاه فارابی اصفهان شد و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ استادیار گروه آموزشی دیرینه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس بود. خطیب شهیدی نزدیک به ۴۰ فصل برنامه میدانی باستان شناختی را در ایران، همچون محوطه های آغاز دوران تاریخی و فرهنگ و تمدن اورارتویی، همچون بسطام و حسنلو سرپرستی و راهبری کرده بود.
خطیب شهیدی از میانه دهه ۸۰ خورشیدی عضو مؤثر کارگروه واژه گزینی دیرینه شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.
سیدمحمد بهشتی، رئیس اسبق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری سال ۹۷ در شب حمید خطیب شهیدی که به همت مجله بخارا برگزار شد، وجود “خطیب شهیدی” را در جامعه دیرینه شناسی یک غنیمت دانسته و اظهار داشته بود: اگر پنج نفر در جهان حرفی برای گفتن درباره دوره “اورارتویی” داشته باشند، یکی از آنها خطیب شهیدی است.

منبع: