به گزارش عصر توریسم سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان تهران بعد از مشاهدات اولیه و باتوجه به محدودیت ارزیابی در زمان اطفاء آتش در تیمچه حاجب الدوله بازار تهران، اظهار داشت: هنوز زود است خسارات واردشده به تیمچه تاریخی حاجب الدوله اعلام گردد و زمان می برد. منتظر گزارش و برآورد آتش نشانی هستیم.
محسن سعادتی که چند روز است سرپرست معاونت میراث فرهنگی تهران شده، بعد از ارزیابی و گزارش های اولیه آتش نشانی از حریق بامداد روز شنبه ۲۳ بهمن ماه که تیمچه حاجب الدوله را درگیر کرد، به ایسنا اظهار داشت: بامداد امروز اطلاع دادند که بازار تهران و تیمچه حاجب الدوله گرفتار حریق شده است. حوالی ساعت هشت ونیم در محل حاضر شدیم. آتش، گذر ضلع غربی حاجب الدوله را درگیر کرده بود. حجمِ دود و آتش به قدری زیاد بود که نتوانستیم جلوتر برویم. ضمن اینکه آتش نشان ها چون عملیات اطفاء را انجام می دادند اجازه نمی دادند پیش برویم.
او درباره پیش روی آتش در تیمچه حاجب الدوله اظهار داشت: موفق شدیم تا تیمچه پیش برویم، آتش در گذر ضلع غربی اتفاق افتاده بود، اما چون حجم آتش و دود زیاد بود، فعلا نمی توان درباره میزان خسارت واردشده، آمار و اطلاعاتی داد. منتظر برآورده ها و گزارش ها هستیم.
سعادتی اضافه کرد: قرار شد آتش نشانی برآوردی از وضعیت داشته باشد و در ادامه، با شهرداری و هیأت امنای تیمچه حاجب الدوله جلسه ای داشته باشیم. میراث فرهنگی دستورالعمل ها و ضوابط خودرا قبلا داده و آماده هرگونه همکاری است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اظهار داشت: قبلا از بازاری ها خواسته شده بود طرح گازکشی خودرا به معاونت میراث فرهنگی جهت بررسی و سامان دهی عرضه کنند. به هر حال، بازار تهران تاریخی است و جداره های تاریخی بسیار دارد که باید ملاحظات و مقررات را درنظر گرفت. یک عده این طرح را آوردند و یک عده هم نیاورند. لازم است اقداماتی برای ایمن سازی داشته باشیم تا بار دیگر چینن اتفاقی در تیمچه حاجب الدوله رخ ندهد. این بخش از بازار یا انبار است یا مغازه و باید ملاحظات آنرا درنظر گرفت.
سعادتی درباره جزییات مرمت تیمچه حاحب الدوله نیز باتوجه به مدت زمان کوتاهی که این مسؤولیت را پذیرفته است، اطلاعات زیادی ارائه نکرد، اما اظهار نمود: از مرمت تیمچه زمان زیادی نمی گذرد.
ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی در گزارش اولیه اعلام نموده است: در آتش سوزی تیمچه حاجب الدوله حداقل ۳۰ باب مغازه گرفتار حریق شدند. خیلی از دیواره و شیشه ها تخریب شده و پایین ریخته است. این تیمچه از سراهای قدیمی بازار است و شیشه های سقف در لحظات اولیه شکسته بود.
تیمچه حاجب الدوله از مهم ترین تیمچه های تاریخی بازار تهران است که در دوره ناصرالدین شاه توسط “حاج علی خان حاجب الدوله” با معماری فاخر ساخته شد. در سالهای قبل بارها درباره فرسودگی و وضعیت بحرانی سقف و احتمال ریزش آن هشدار داده شده بود. تیمچه حاجب الدوله یکی از زییاترین و تاریخی ترین بخش های بازار بزرگ تهران به شمار می آید که به همراه این مجموعه در سال ۱۳۵۶ در لیست آثار ملی کشور ثبت گردید.

منبع: