بوشهر مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر از شروع عملیات گمانه زنی در بندر تاریخی نجیرم آگاهی داد.
محمدحسین ارسطوزاده اظهار نمود: فاز اول گمانه زنی بندر تاریخی نجیرم شهرستان دیر، به سرپرستی حسین توفیقان استادیار باستانشناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور شروع شده است.
وی افزود: فاز اول این عملیات تعیین عرصه و حریم این محوطه تاریخی بوده که دور تا دور محوطه گمانه زنی می شود و نقشه خروجی خواهد داشت همین طور در فاز دوم با اتمام تعیین عرصه و حریم، در داخل محوطه کار لایه نگاری صورت خواهد گرفت که با این عملیات، تمامی لایه های تاریخی شامل زندگی مردمی و تجاری که در بندر فعال بوده معرفی می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر با اشاره به نام بندر نجیرم در منابع تاریخی بیان کرد: در آینده با شروع عملیات اجرائی فاز سوم در این محوطه مساجد، بناها و تمامی آثار مدفون در زیر خاک یکی یکی حفاری شده و بیرون خواهد آمد تا کار پاک سازی و سامان دهی آنها صورت گیرد.
ارسطوزاده اشاره کرد: یکی از اولویت های ما در امتداد حفظ آثار تاریخی، معرفی آن به مردم بوده که برنامه نهایی ما در فاز چهارم ایجاد سایت موزه بوده که با آماده سازی مجموعه، فضا را برای بازدید علاقه مندان فراهم خواهیم کرد.
او در آخر اشاره کرد: مواریث فرهنگی مربوط به فرد فرد مردم بوده و از تمام کسانی که در حفظ این بندر تاریخی ما را همراهی می کنند تشکر می نماییم و امیدواریم همچون گذشته با حساسیت تمام صیانت از چنین آثار ارزشمندی را مهم بدانند.