به گزارش عصر توریسم خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: سال جاری چون بنا بر این نیست که در استان و شهرهای قرمز ممنوعیت اعمال شود، در نتیجه پذیرای حضور زائرین خواهیم بود. در این راستا ضمن تدوین پروتکلهای بهداشتی ستاد استقبال از زائرین تشکیل خواهد شد.

یعقوبعلی نظری در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونای خراسان رضوی اظهار نمود: ضرورت دارد پروتکلهای مخصوص ایام تعطیلات و ایام اختتام سال در مشهد طبق لیست مشخص تدوین و اجرا شود.

وی افزود: البته مهد کودک ها به سبب وضعیت قرمز همچنان تعطیل خواهد بود و فعالیتی نخواهد داشت.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به فعالیت مدارس ضمن سختگیری در رعایت پروتکلهای بهداشتی افزود: مقاطع تحصیلی نهم تا دوازدهم با پروتکلهای بهداشتی ویژه مجاز به فعالیت خواهند بود. پس تمام امکانات آموزش و پرورش باید بسیج شود تا ضمن حفظ سلامتی دانش آموزان گرفتار مشکلی نشویم.

نظری اشاره کرد: همچنان تزریق دوز سوم واکسن کرونا مورد تاکید قرار دارد و همگان باید به آن عمل کنند.

بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی وی اظهار داشت: اطلاع رسانی و رعایت بهداشت با مولفه های مربوطه، مراجعه به موقع بیماران به مراکز درمانی و تزریق دوز سوم واکسن سه محور اصلی در مقابله با بیماری کرونا شمرده می شود.

منبع:

دسته‌ها: توریسم