باستان شناسان در لندن یک موزائیک رومی عظیم کشف کردند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا و به نقل از نیویورک تایمز، گروهی از باستان شناسان از موزه دیرینه شناسی لندن به تازگی در جریان یک کاوش موفق شدند بخشی از موزائیک ۲۰۰۰ ساله رومی را کشف کنند. باستان شناسان معتقدند این موزائیک که بسیار سالم باقی مانده در گذشته کف یک اتاق غذاخوری رومی را تزئین می کرده است.
بر مبنای اطلاعیه ای که توسط «موزه دیرینه شناسی لندن» انتشار یافته، این موزائیک بزرگ ترین موزائیک رومی است که در ۵۰ سال گذشته در لندن کشف شده است.
باستان شناسان با بررسی بقایای عمارتی که این موزائیک در آن قرار دارد، دریافتند این موزائیک در بنایی عظیم و قرن دومی قرار داشته که توسط افسران عالی رتبه و مهمانان شان مورد استفاده قرار می گرفته است.
این موزائیک شامل دو بخش می شود. باستان شناسان با بررسی بخش بزرگ تر این موزائیک قدمت آنرا حوالی اواخر قرن دوم و یا اوایل قرن سوم تعیین کردند.
بخش بزرگ تر موزائیک، نیلوفرهای آبی و طناب های درهم تنیده را به تصویر می کشد. البته این طرح در میان موزائیک های رومی رواج داشته است. بخش کوچک تر موزائیک هم اشکال هندسی و گل را به تصویر می کشد.
باستان شناسان همینطور به این نکته اشاره کردند که پیش از این موزائیک های تاریخی با طرح مشابه این موزائیک های لندن در آلمان کشف شده است. ازاین رو میتوان نتیجه گرفت این موزائیک ها را گروهی از هنرمندان رومی که به نقاط مختلف سفر می کردند، خلق کرده اند.

دسته‌ها: توریسم