عصر توریسم: همزمان با کنگره سالانه دیرینه شناسی ایران، کاوش ها و با اهمیت ترین کشف های دیرینه شناسی مرور شد که دستیابی به مهندسی ساخت سد در دوران هخامنشی، همچون تازه ترین یافته های یک سال قبل بوده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، حمیدرضا کرمی ـ دانشجوی دکتری دیرینه شناسی دانشگاه بوعلی سینا و کارشناس پایگاه میراث جهانی پاسارگاد ـ در نشست علمی نوزدهمین کنگره باستان شناسی، اظهار داشت: کاوش دیرینه شناسی بند هخامنشی «دیدگان» (بستان خانی) بخش مشهد مرغاب که نمونه ای بی همتا از سازه های معماری دوران هخامنشی به شمار می آید با هدف شناسایی و مطالعه بخش های مختلف این سد ازجمله ساختارهای معماری سنگی آن انجام شد.
وی ادامه داد: شناخت و مطالعه هسته و پوسته سد «دیدگان» بمنظور تهیه نقشه و چگونگی طراحی و ساخت سد و ساختارهای وابسته به آن، که در چند مرحله توسط سودجویان لطمه زیادی دیده بود، و در عین حال سامان دهی و مرمت آن از دیگر اهداف اصلی کاوش این بند هخامنشی بود.
کرمی بیان کرد: کاوش دیرینه شناسی سد دیگان داده های ارزشمندی در پیوند با مهندسی ساخت سد و مدیریت منابع آب دوران هخامنشی در اختیار ما قرار داد.
وی ادامه داد: هرچند بخش زیادی از این اثر باارزش به سبب سیلاب و دستبردهای انسانی ویران شده است، اما توانستیم شناخت و دانشمان را در مورد چگونگی و فن آوری ساخت سدهای آن دوران و ساختارهای معماری وابسته به آن افزایش دهیم و ترانشه ها با وجود آوار بسیار زیادِ حاصل از تخریب در مکان هایی به وجود آمد تا بتوان بیشترین داده ها و اطلاعات به دست آید.
این عتیقه شناس با اشاره به اینکه بقایای سازه های معماری به دست آمده گویای طراحی دقیق و جانمایی مناسب سد و ساختارهای وابسته به آن درون دره است، اظهار نمود: سبک معماری و تراش سنگ ها بیان کننده سنت های معماری دوران آغازین هخامنشی و خصوصاً دوران داریوش است.
کرمی بیان کرد: امیدواریم در فصل های آینده بتوانیم کاوش بخش های دیگر سد را انجام دهیم تا بتوانیم داده های جامع و سودمندی را در رابطه با شیوه و مهندسی ساخت سدهای هخامنشی و ساختارهای وابسته به آن به دست آوریم.
بقایای سازه بند هخامنشی

منبع: