به گزارش عصر توریسم بقایای یک کشتی غرق شده رومی و چندین اثر تاریخی نسبتا سالم در اسپانیا کشف شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا و به نقل از انشنت اوریجینز، در سال ۱۱۷ میلادی یعنی در زمان مرگ «تراژان» امپراتوری روم در اوج قدرت قرار داشت و رومی ها از کشتی ها برای فروش و یا حمل و نقل کالاها در نقاط مختلف امپراتوری استفاده می کردند. در نتیجه کشف بقایای کشتی های غرق شده متعلق به دوران امپراتوری روم در دریای مدیترانه غیرمعمول نیست. حالا بقایای یک کشتی غرق شده دیگر رومی در نزدیکی سواحل «مایورکا» واقع در اسپانیا کشف شده است.

این کشتی که به قرن چهارم میلادی متعلق می باشد در وضعیت بسیار مناسبی است. این کشتی رومی در واقع حامل صدها کوزه شامل روغن، زیتون و مواد غذایی بوده است. این کشتی در زمان توقف در «مایروکا» با موج های سهمگینی روبرو شده که به غرق شدن آن منجر گردیده است.
البته شواهد وجود این کشتی رومی اولین بار در سال ۲۰۱۹ مشخص شد. در آن زمان ارزیابی شده بود این کشتی حدود ۱۲ متر طول داشته باشد.
نکته جالب این جاست که این کشتی رومی در فاصله ۵۰ متری از ساحل و عمق دو متری در زیر آب قرار داشت و با وجود این که این ساحل سالانه میزبان میلیونها بازدیدکننده است هیچ کدام از آثار تاریخی کشتی از زمان غرق شدن آن گرفتار صدمه نشده اند.
باستان شناسان هیچ بقایایی متعلق به خدمه این کشتی کشف نکرده اند؛ در نتیجه خدمه در زمان برخورد موج ها خویش را به ساحل رسانده بودند و یا اجساد آنها در طول زمان به نقاط مختلف متنقل شده است.
ادامه تحقیقات درباره این کشتی می تواند اطلاعات جدیدی درباره وضعیت کشتی های دریای مدیترانه در قرن چهارم میلادی و زندگی خدمه چنین کشتی هایی عرضه نماید.

منبع: