به گزارش عصر توریسم خراسان رضوی عضو هیات علمی دانشگاه بینالود اظهار داشت: بدون شک سیزده بدر پیشینیان ما روزی برای ستایش و دعا برای طلب باران در سال پیش رو، گرامیداشت و پاکیزگی روز طبیعت و مظاهر آن و احترام به زیست بوم بوده است.

دکتر سیامک منصوری در گفت و گو با ایسنا به ریشه های احترام به طبیعت در ایران باستان پرداخت و اظهار نمود: یکی از بارزترین نمونه های علاقه و احترام ایرانیان به طبیعت جشن سیزده بدر است. سیزده بدر سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن های نوروزی ایران است. در تقویم های رسمی ایران پس از انقلاب این روز، روز «طبیعت» نامگذاری شده و از تعطیلات رسمی کشور بشمار می رود.

وی افزود: بطور کلی در بین جشن های ایرانی جشن سیزده بدر کمی مبهم است برای اینکه مبنا و اساس دیگر جشن ها را ندارد. در کتاب های تاریخی اشاره مستقیمی به وجود چنین مراسمی نشده است، اما در منابع کهن اشاره هایی به روز سیزدهم فروردین شده است.

دبیر انجمن علمی طبیعت گردی ایران افزود: گفته می شود ایرانیان باستان در شروع سال نو بعد از دوازده روز جشن گرفتن و شادی کردن که به یاد دوازده ماه سال است، روز سیزدهم نوروز را که روز فرخنده ای است به باغ و صحرا می رفتند و شادی می کردند و در حقیقت بدین سان رسمی بودن دوره نوروز را به انتها می رساندند و بدین ترتیب برای طبیعت ارزش و مقامی قائل بودند.

روز طبیعت از ۱۸۰۰ سال قبل در ایران مرسوم بوده است

منصوری اشاره کرد: روز طبیعت در سنت ایرانیان به مناسبت پیروزی ایزد باران بر دیو خشکسالی اپوش برگزار می گردد و این رسم از چیزی حدود ۱۸۰۰ سال پیش از میلاد مرسوم بوده است.

وی اظهار داشت: در امتداد آشنایی با این روز باید به افسانه آفرینش در ایران و مسئله اولین بشر و شاه اشاره کرد؛ در حقیقت دانستن روایاتی در مورد کیومرث برای این روز حائز اهمت است. در اوستا چندین بار از کیومرث سخن به میان آمده و او نخستین پادشاه و نیز اولین بشر نامیده شده است. مشیه و مشیانه که دختر و پسر دوقلوی کیومرث بودند، روز سیزدهم فروردین برای نخستین بار در جهان با هم ازدواج کردند.

دبیر انجمن علمی طبیعت گردی ایران بیان کرد: از آنجائیکه در آن زمان عقد و نکاحی شناخته شده نبود آن دو به وسیله گره زدن دو شاخه، پایه ازدواج خودرا بنا نهادند و چون ایرانیان باستان از این راز به خوبی آگاهی داشتند این مراسم را خصوصاً برای دختران و پسران دم بخت انجام می دادند. البته امروز نیز دختران و پسران برای بستن پیمان زناشویی نیت می کنند و علف گره می زنند.

روز ۱۳ فروردین در اعتقادات مردم ایران باستان به هیچ عنوان نحس نبوده است

منصوری اضافه کرد: گروهی چنین بیان می کنند که روز ۱۳ هر ماه در جدول سی روز ایران باستان به فرشته تیر یا تیشتر که ستاره باران است مربوط می شود و بسیار روز خجسته و مبارکی است. در اعتقادات مردم ایران باستان روز سیزده بدر به هیچ وجه نحس نبوده است. در جدول مربوط به سعد و نحس روزها نیز روز سیزدهم مبارک آمده است. مردم ایران باستان در مورد این روز معتقد بودند که جمشید شاه بنیانگذار نوروز، روز سیزدهم را در صحرای سبز و خرم، خیمه و خرگاه برپا می کرد و بار عام می داد. این کار چندین سال متوالی انجام شد و در نتیجه بصورت سنت و مراسم در آمد.

وی اشاره کرد: تنوع و گوناگونی شیوه های برگزاری یک آیین و دامنه گسترش فراخ تر یک باور در بین مردمان بر پایه قواعد مردم شناسی و فرهنگ عامه، نشان دهنده دیرینگی زیاد آنست. بدون شک سیزده بدر پیشینیان ما روزی برای ستایش و دعا برای طلب باران در سال پیش رو، گرامیداشت و پاکیزگی روز طبیعت و مظاهر آن و احترام به زیست بوم بوده است و می توان ریشه های علاقه مندی ایرانیان به طبیعت و طبیعت گردی را در این روز یافت.

منبع:

دسته‌ها: توریسم