عصر توریسم: اولین نشست مشترک انجمن علمی دیرینه شناسی ایران و معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی انجام می شود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، روابط عمومی انجمن علمی دیرینه شناسی ایران اعلام نمود: این جلسه با عنوان «میراث فرهنگی و اقلیم» دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ بصورت مجازی انجام خواهد شد. «میراث فرهنگی و اقلیم» موضوعی است که شورای بین المللی بناها و محوطه ها (ایکوموس) برای روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی در سال ۲۰۲۲ برگزیده است.
در این جلسه، حمید نظری ـ دانشیار پژوهشکده علوم زمین و رئیس کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناسی ساحلی ـ درباره «فلات مرکزی ایران در کواترنر پایانی؛ پردازشی نوین بر داده های زمین شناسی، دیرینه شناسی و تاریخی» سخنرانی خواهدنمود. همچنین، بابک شیخ بیکلو اسلام ـ دکترای دیرینه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ـ از «پیوند انسان ـ اقلیم در ایران از نوسنگی تا دوران اسلامی» خواهد گفت. مجید لباف خانیکی ـ استادیار دانشگاه نزوی عمان و کرسی یونسکو در مطالعات سامانه های آب ـ هم درباره «رابطه قنات، اقلیم و جامعه در فلات مرکزی ایران» سخنرانی می کند. «معماری و اقلیم؛ بازشوها در نواحی سردسیری ایران» نیز موضوع سخنرانی یاسر شهبازی ـ دانشیار سازه های هوشمند و فناوری معماری در گروه فناوری معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز ـ است.
علاقمندان به حضور در این جلسه می توانند بوسیله لینک http: //vroom.ut.ac.ir/archaeology بصورت برخط در این جلسه شرکت نمایند. حضور در این جلسه علمی برای عموم آزاد است.

منبع: