گروهی از کارگران مشغول کار در اسپانیا به صورت اتفاقی به بقایای به جامانده از یک گورستان باستانی برخوردند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا و به نقل از گاردین، گروهی از کارگرانی که در «اندلس» یکی از بخش های خودمختار اسپانیا مشغول کار بر روی منابع آب بودند به صورت اتفاقی بقایای یک گورستان باستانی را کشف کردند که گمان می رود به قرن پنجم قبل از میلاد تعلق داشته باشد.
کارشناسان معتقدند این امکان وجود دارد که این گورستان باستانی زمانی توسط «فینیقی ها» که در بخش های شرقی مدیترانه نفوذ کردند مورد استفاده قرار گرفته باشد.
این گورستان در شهر «اسونا» کشف شده است که بعنوان محل فیلمبرداری سریال «بازی تاج و تخت» هم مورد استفاده قرار گرفته بود.
پیشتر در این شهر ویرانه های رومی همچون گورستانی که بعنوان یکی از مقاصد گردشگری شناخته می شود هم کشف شده است. البته علاوه بر این گورستان شناخته شده، این شهر خانه یک کلیسای رنسانس و آثار هنری باروک هم هست.
باستان شناسان در مراحل اولیه کاوش گورستانی که به تازگی در این شهر کشف شده است، چند اتاقک و پلکان کشف کرده اند.
به قول شهردار این شهر، با عنایت به این که هنوز تحقیقات بیشتری باید در محل این اکتشاف صورت بگیرد اما خصوصیت های این گورستان نشان داده است برای افراد طبقه ثروتمند جامعه مورد استفاده قرار می گرفته است.

منبع: