عصر توریسم: چهارمین همایش ملی خودرو های کمپینگ و کاروانینگ بعد از گذر از مسیر مثلث گردشگری ایران (یزد، اصفهان و شیراز) در پردیس تخت جمشید شیراز انجام می شود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اعلام نمود: این گردهمایی در ایام سه شنبه و چهارشنبه، سیزدهم وچهاردهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با حضور حدود ۳۰۰ خودرو کمپینگ و کاروانینگ برگزار می گردد.
این خودرو ها مقرر است مسیر مثلث گردشگری ایران را که شامل استانهای یزد، اصفهان و فارس است طی کنند و سپس در پردیس تخت جمشید گردهم آیند.
توسعه کارهای اتومبیلرانی و کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی از با اهمیت ترین اهداف برگزاری این گردهمایی اعلام شده است.
گردهمایی خودرو های کمپینگ و کاروانینگ دوره های پیشین بیشتر در تهران برگزار می شد. در سالهای اخیر خصوصاً در دوران کرونا استفاده از این نوع خودرو ها و این شیوه سفر رواج بیشتری پیدا کرده است. تردد این خودرو ها در کشور گاه با مقررات سختگیرانه ای مواجه می شود که برگزارکنندگان این گردهمایی بر این عقیده اند معرفی هرچه بیشتر کاروانینگ ها به شناسایی و حل مشکلات آنها کمک خواهدنمود.