عصر توریسم: سرپرست اداره کل موزه ها از بازنگری ضوابط و دستورالعمل ها با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران و دانشجویان به محتوا و آثار مطالعاتی موزه ها آگاهی داد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، یازدهمین نشست شورای هماهنگی امور موزه ها با حضور اعضای شورا، مرتضی ادیب زاده ـ سرپرست اداره کل موزه ها ـ، نمایندگان سایر دستگاه های اجرائی، نهادهای عمومی و دولتی، نماینده ایکوم، بخش خصوصی و مدیران موزه های ستادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعد از وقفه چهارساله در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد اجرا شد. آخرین جلسه شورای هماهنگی امور موزه ها در سال ۱۳۹۷ برگزار شده بود.
ادیب زاده، مدیرکل موزه ها با اشاره به اهمیت و کارکرد موزه ها، بیان کرد: موزه ها در رشد فرهنگی، اجتماعی جامعه همین طور در رسیدن به توسعه پایدار نقش مهمی دارند.
او جایگاه شورای هماهنگی موزه ها را در ارتقاء کیفی سرانه فرهنگ جامعه، افزایش سطح کمی و کیفی موزه های تخصصی، افزایش آگاهی عمومی مردم در حفاظت، صیانت و معرفی میراث فرهنگی مؤثر دانست و آموزش و پژوهش را بعنوان دو رکن اساسی و از وظایف اصلی موزه ها برشمرد.
ادیب زاده همین طور به تنظیم پیش نویس تفاهم نامه بین این وزارتخانه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع آموزش های تخصصی در زمینه موزه و موزه داری اشاره نمود.
سرپرست اداره کل موزه ها در ادامه، هدف از برگزاری این جلسه را مشارکت حداکثری سایر نهادها و دستگاه های اجرائی دارای موزه های فعال در سطح کشور دانست و اضافه کرد: باتوجه به در پیش رو بودن روز جهانی موزه ها و هفته میراث فرهنگی، باید اقدامات لازم برای برگزاری برنامه های مشترک و منسجم در این روزها صورت گیرد.
برگزاری ویژه برنامه روز جهانی موزه ها در موزه ملی ایران، برگزاری نمایشگاه های مشترک آثار فرهنگی تاریخی بین دستگاهها و نهادها، ارائه راهکارهای اجرائی شدن شعار سال ایکوم در موزه های کشور، بازنشر مجله موزه ها، هم اندیشی و ارائه ایده ها و پیشنهادها برای برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های هفته میراث فرهنگی، مطالبی بودند که در این نشست مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند.
همین طور قرار شد اداره کل موزه ها در امتداد پژوهش روی آثار تاریخی فرهنگی موجود در موزه ها، طی بازنگری ضوابط و دستورالعمل ها با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران و دانشجویان به محتوای مطالعاتی و آثار موزه ها شرایط لازم برای انجام این امر را فراهم آورد.
نماینده دانشگاه تهران در ادامه این جلسه آمادگی حوزه خودرا برای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اعلام نمود و سایر اعضاء نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و قرار شد تمام پیشنهادها، برنامه ها و راهکارهای اجرائی حوزه خودرا به دبیرخانه این شورا در اداره کل موزه ها ارسال نمایند. برگزاری جلسات شورا بصورت منظم و ماهانه، بصورت دوره ای در مجموعه های تحت پوشش سایر اعضا از دیگر تصمیمات این شورا بود.

منبع: