به گزارش عصر توریسم گلدانی که در آشپزخانه نگهداری می شد بعنوان یک اثر تاریخی پرارزش چینی شناسایی شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا و به نقل از لایوساینس، کارشناسان تاریخ، یک گلدان سلطنتی آبی قرن هجدهمی متعلق به چین را که با استفاده از طلا و نقره تزیین شده است و چندین سال در آشپزخانه ای در بریتانیا نگهداری می شد بعنوان یکی از متعلقات یک امپراطور شناسایی نمودند. این گلدان به تازگی در یک حراجی به قیمت ۱.۸ میلیون دلار به فروش رسید.
با این وجود به قول یک کارشناس که در جریان فروش این گلدان نقشی نداشته است، تاریخچه مبهم این اثر تاریخی، با عنایت به غارت کاخ های چین در قرن نوزدهم، سبب شده نگرانی هایی درباره تاریخچه این گلدان به وجود بیاید.
این گلدان بزرگ است و حدود ۰.۶ متر ارتفاع دارد. بر روی این گلدان نماد در ارتباط با امپراطور چیان لونگ ششمین امپراطور از دودمان چینگ هم وجود دارد. این گلدان با استفاده از رنگ «آبی قربانی» نقاشی شده است. چنین نامی به این علت برای این رنگ انتخاب شده است که از همین نوع آبی در «معبد بهشت» در پکن هم استفاده شده است. امپراطور چین به امید برداشت محصول خوب حیواناتی را در این معبد قربانی می کرد.

تزئینات روی این گلدان با استفاده از تلفیقی از طلا و نقره صورت گرفته اند و تصاویری همچون ابر، خفاش و ماهیخوار بزرگ را به معرض نمایش گذاشته اند.
به قول کارشناسان، استفاده از تلفیقی از طلا و نقره برای طراحی گلدان کار بسیار دشواری است و بنابراین این گلدان یک اثر خاص به حساب می آید.
کارشناسان معتقدند این گلدان در «کاخ ممنوعه» و یا دیگر کاخ های امپراطور نگهداری می شده است.

دسته‌ها: توریسم