خراسان رضوی مدیر تسهیل گری و مشارکت های مردمی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن معتقد می باشد بافت پیرامونی حرم رضوی با بازگشت زندگی و سکونت مردم در این محدوده می تواند باردیگر زنده شده و آینده مشهد را رقم بزند.

مجتبی گیوه چی در مراسم افتتاحیه ۲ نهاد فرهنگی مکتب بافت و خانه خراسان که در شرکت عمران و مسکن سازان ثامن برگزار شد، اظهار نمود: تلاش می نماییم با این طرح که مفهوم سکونت و زندگی مردم را جدی گرفته، باردیگر بازگشت مردم به بافت پیرامونی حریم رضوی را زنده نماییم. مکتب خانه بافت به عنوان یک نهاد فرهنگی که بصورت نیمه خصوصی اداره می شود، می خواهد پیشران این اتفاق باشد.

وی با اشاره به این که آینده مشهد از احیای بافت پیرامونی حرم می گذرد، اضافه کرد: خانه بافت مهم ترین دفتر مطالعات و اتاق فکر درباره بافت پیرامون حرم رضوی را ایجاد کرده است. تشویش و آشوبی که تمام ساحت های مدنیت و شهریت مشهد را تغییر داده، باید از جایی مداوا شود که ضربه خورده است.

مدیر تسهیل گری و مشارکت های مردمی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن اشاره کرد: احیای بافت پیرامونی با بازگشت مردم به آن برای طرح تاش اهمیت چندانی نداشت و همانند یک زمین سوخته با این بافت برخورد می شد. بافت پیرامونی حرم مطهر را باید باردیگر از روایت آدم های آن زنده نماییم. بافت پیرامونی تنها با ساختمان ها و معماری اسلامی اش زنده نمی شود؛ هرچند خانه های تاریخی باید محفوظ بماند، احیا شود و کاربری جدیدی دریافت کند اما مردم مشهد نباید به عنوان خوابگاه به بافت اطراف حرم رضوی نگاه کنند. به اندازه کافی هتل و خوابگاه در این بافت ساخته ایم و به بهانه زائر بافت هزار ساله را منهدم کرده ایم.

زندگی در بافت پیرامونی حرم باید باردیگر زنده شود

گیوه چی افزود: این احیا باید به ۲ روش صورت گیرد. در وهله نخست باید نهادهای فرهنگی و مردمی با مشارکت مردم فعال شوند. راه حل دیگر این است که در بافت پیرامونی مجاورت و زندگی باردیگر زنده شود. فرهنگ پیرامون زندگی شهروندان شکل خواهد گرفت چونکه سرچمشه فرهنگ را زندگی مردم می دانیم.

وی افزود: شاکله فرهنگ دارای سه اصل اقلیم، زبان و انسان است که باید در بافت زنده شود. در وهله نخست در بافت پیرامونی حرم رضوی انسان نادیده گرفته شد و ۷۰ هزار نفر آستانه جمعیت طرح تاش به ۱۰ هزار نفر رسیده است. با آن طرح زندگی ها نابود و همین موضوع موجب کوچ مردم شد.

بافت پیرامونی نیازمند توجهات ویژه فرهنگی است

مدیر تسهیل گری و مشارکت های مردمی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن بیان کرد: مدیریت شهری هم اکنون هم راه است اما اتفاقات دیگری هم باید رخ دهد. باید اصحاب فرهنگ را به این منطقه دعوت نماییم تا بازآفرینی مردم به این منطقه را رقم بزنند. یک منطقه را تهی از معنا کرده اند و از این پس باید توجه ویژه فرهنگی به این منطقه صورت گیرد. آستان قدس می گوید آن طرف دیوار حرم به ما ارتباطی ندارد؛ شهرداری هم تاکید دارد بافت پیرامونی به ما مربوط نیست. در حقیقت بافت پیرامونی حرم رضوی به یک خلا تبدیل گشته است.

گیوه چی اشاره کرد: راهکار این مساله توجه اهل فرهنگ است. البته اقدامات فرهنگی باید در کنار رونق کسب و کارهای محلی باشد. از همین رو قبل از آن که مکتب بافت را راه اندازی نماییم، مجتمع اشتغال به وجود آورده ایم. خیاط خانه، کارگاه فرش دستباف و بازار سوغات در بافت پیرامونی به وجود آمده که این مجموعه ها اغلب توسط زنان سرپرست خانوار درون بافت پیرامونی فعالیت دارد.

دسته‌ها: توریسم