به گزارش عصر توریسم بیشتر از ۷۱۵ هزار نفر تبعه خارجی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ایران سفر کردند و اتباع کشورهای همسایه همچنان درصدر مسافران و گردشگران ورودی به کشور قرار دارند.
معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با در اختیار قرار دادن آمار گردشگران و مسافران ورودی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ایسنا، اعلام نمود: در این زمان ۷۱۵ هزار و ۵۱۹ مسافر خارجی با عنوان توریست به ایران وارد شدند که بیشتر مسافران هم از کشور عراق بودند.
برپایه این آمار، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و پاکستان بعد از عراق بیشترین تعداد مسافر را در ایران داشتند.
علی اصغر شالبافیان ـ معاون گردشگری ـ همینطور به ایسنا اظهار داشت: پارسال هم یک میلیون و ۹۵۷ هزار نفر به ایران سفر کرده بودند که بیشترین تعداد سفرها از کشورهای همسایه انجام شده است.
معاون گردشگری در اجلاس اخیر کره جنوبی هم اظهار داشته بود: گردشگری ایران با ورود اتباع کشورهای همسایه روند رو به رشدی را بعد از دو سال کرونا و محدودیت سفر، تجربه می کند.