عصر توریسم: مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی توضیحاتی پیرامون چرایی قطع بیمه راهنمایان گردشگری و فعالان صنایع دستی عرضه کرد و اظهار داشت: امسال حدود ۴۱۵۰ نفر مشمول این بیمه بودند که اگر قرار باشد بیمه شان را در سال ۱۴۰۱ تداوم دهیم رقمی بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مهدی شکوری در گفتگو با ایسنا، درباره مشکلات بوجود آمده برای بیمه فعالان صنایع دستی و علت قطع این بیمه از آغاز سال ۱۴۰۱ توضیحاتی عرضه و اظهار نمود: فعالان صنایع دستی به دوگونه زیر پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند. نخست پوشش بیمه قالیبافان و صنایع دستی است که از سال ۸۸ شروع شد و هم اکنون حدود ۲۵۲ هزار نفر بیمه شده قالیباف و فعالان صنایع دستی را داریم.
وی ادامه داد: تعداد کثیری هم در سنوات گذشته بازنشسته و از این لیست خارج شده اند.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه تا آخر سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۶۰۰۰ میلیارد تومان سهم حق بیمه کارفرمایی دولت بابت این قشر پرداخت نشده و باقی مانده است اظهار داشت: مطابق قانون همچون ماده ۷۱ قانون احکام دائمی توسعه، اگر قرار باشد سرویس و خدماتی به بیمه شدگان عرضه شود که دولت بخشی از سهم حق بیمه را تقبل کرده باشد، باید حتما بودجه لازم برای آن در قوانین بودجه سنواتی درنظر گرفته شود. بر این اساس تا بار مالی تأمین نشود اجرا برای صندوق های بازنشستگی، ممنوع می باشد.
شکوری افزود: با این وجود، این بیمه را کماکان ادامه می دهیم و افرادی که از گذشته بیمه ما بوده اند، مادامی که هفت درصد حق بیمه سهم خودشان را پرداخت می کنند، ما آن ۲۰ درصد سهم دولت را کماکان به حساب دولت منظور می نماییم به هیچ وجه قطعی بیمه برای این افراد نداریم.
وی ضمن اشاره به این که مشکلات بوجود آمده برای بیمه فعالان صنایع دستی، به بیمه راهنمایان گردشگری باز می گردد که شماری از فعالان صنایع دستی هم از این محل زیر پوشش قرار گرفته اند اظهار داشت: هم اکنون وزارت میراث فرهنگی هم پیگیر این مورد است. سازمان هدفمندی یارانه ها ردیف بودجه ای را اعلام و ۸۷۵ میلیارد تومان تخصیص داده بودند؛ اما محل های هزینه کرد آن ردیف بودجه، در تبادل و موافقت با سازمان برنامه و بودجه مشخص می شود.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی افزود: این ۸۷۵ میلیاردتومان را برای کارگاه های معافیت دار زیر پنج نفر، سربازی، ایثارگران و غیره که فصول و رئوس خدمات و مشمولینی که مقرر است از این کمک استفاده کنند درنظر گرفته و در آنجا تعریف کرده اند. نامه سازمان برنامه و بودجه مبین آن است که محل مصرف این بودجه کجا و برای چه کسانی باشد اما سازمانه هدفمندی، تفسیر دیگری داشت و گفته بود از محل این ردیف بودجه برای این گروه هم استفاده گردد که خب نمی گردد و امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه در واقع بحث میان دو سازمان هدفمندی و برنامه و بودجه است و ما وارد این مورد که این اعتبار در ارتباط با کدام بخش و خدمات است نمی شویم اظهار داشت: چون این بودجه، محل اختلاف بود، به ریاست سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادیم که آنجا تصمیم گیری کنند و منتظر پاسخشان هستیم که محل هزینه کرد را مشخص کنند.
شکوری اضافه کرد: چونکه میان مبادله و توافقی که با تأمین اجتماعی صورت گرفته با چیزی که وزارت میراث به دنبال آن است، به هیچ وجه همخوانی وجود ندارد و آن پول مصروف گروههای دیگری شده است که قبلا سازمان برنامه و بودجه مشخص کرده بود.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ضمن اشاره به این که ما گروه راهنمایان گردشگری و فعالان صنایع دستی را سال قبل بیمه کرده بودیم، با تصور این که آن ۸۷۵ میلیارد تومان مختص حق بیمه این گروه است و بعد گفتند که خیر، اشتباه است و ما دیگر از آغاز ۱۴۰۱ این بیمه را ادامه ندادیم اظهار داشت: همان سال قبل را هم که تقبل و پرداخت کردیم حالا محل بحث و ابهام هست تا در سازمان برنامه و بودجه، تعیین تکلیف شود.
وی در پاسخ به این که تکلیف افرادی که بیمه شان قطع شده چیست و برای پیشگیری از قطع سوابق بیمه ای شان باید چه کنند؟ اظهار داشت: فعلاً چون این مورد بارمالی دارد اجازه تداوم بیمه پردازی را نداریم. امسال حدود ۲۵۰۰ فعال صنایع دستی و ۱۰۰۰ و اندی راهنمای گردشگری که در مجموع ۴۱۵۰ نفر هستند مشمول بودند که اگر قرار باشد بیمه شان را در سال ۱۴۰۱ تداوم دهیم رقمی بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
شکوری اضافه کرد: به جهت اینکه در سوابق این افراد وقفه ایجاد نشود سفارش ما این است که در چارچوب بیمه مشاغل آزاد خودشان را به شکل خویش فرما بیمه کنند؛ بمحض این که این وضعیت در سازمان برنامه تعیین تکلیف شد، پیرو تصمیماتی که دولت می گیرد اقدام می نماییم.
وی در پاسخ به این که آیا در صورت خروج از این بیمه، امکان بازگشت و برقراری مجدد بیمه وجود دارد؟ اظهار داشت: این مورد در تفاهم با سازمان مربوط مشخص می شود و اولویت ها را آنها تشخیص می دهند و باید معرفی کنند که در این صورت آنها که محق بوده و زیر پوشش بودند در اولویت تداوم بیمه پردازی و برقراری مجدد خواهند بود.

منبع: