اردبیل قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در نامه های جداگانه به استاندار اردبیل مراتب ثبت شش اثر در لیست میراث طبیعی ملی را ابلاغ نمود.
علی دارابی در نامه های جداگانه مراتب ثبت شش اثر از شهرستان های اردبیل، خلخال و نیر در لیست میراث طبیعی ملی را به استاندار اردبیل ابلاغ نمود.
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در این نامه ها از ثبت ملی «درخت کهنسال اوجا (قره آغاج)» در شهرستان خلخال، چمشه آبگرم قینرجه در شهرستان نیر، درخت گردوی کهنسال بال اوغلان روستای شال در شهرستان خلخال، چشمه های آبگرم یئدی بولوگ سردابه در شهرستان اردبیل، درخت گردوی کهنسال یوزه ریشه روستای شال در شهرستان خلخال و «درخت کهنسال آزاد (سغ دار) روستای شال» در شهرستان خلخال آگاهی داده است.
علی دارابی در نامه مراتب ثبت ملی شش اثر طبیعی استان اردبیل آورده است: آثار مذکور ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت و حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و تدوین ضوابط حفاظتی و تعیین عرصه و حریم آثار برعهده سازمان خواهد بود و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر اصالت اثر شود ممنوعست.