به گزارش عصر توریسم، همایش «میراث باستان شناختی و بازخوانی هویت ملی ایرانی، از نگاه غربی، از نگاه ایرانی» با هدف پرداختن به پیشینه‌ی شرق شناسی و آغاز جستجوهای دیرینه شناسی در ایران برگزار می گردد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، براساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این همایش با هدف پرداختن به پیشینه‌ی شرق شناسی و آغاز جستجوهای دیرینه شناسی در ایران و هم پاسداری و فرهنگ سازی برای حفظ این میراث باستان شناختی و پیشگیری از رنگ باختن این گوهر درخشان در ۱۵ و ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می گردد.
«آغاز مطالعات شرق شناسی؛ دوره‌ی آگاهی جدید غرب از شرق و منافع استعماری غرب در ایران»، «آگاهی تاریخی و آثار باستانی»، «مواجهه‌ی تمدنی شرق و غرب در دوره‌ی معاصر»، «غرب و جستجوهای دیرینه شناسی در ایران»، «مطالعات شرق شناسی و تأثیرآن بر پژوهش های علمی در ایران»، «شکل گیری موزه در ایران و قوانین محافظت از میراث باستان شناسی»، «آثار ایرانی در موزه های جهان»، «سیر مطالعات زبان و کتیبه های ایرانی» و «حقوق بین الملل و میراث ملت ها و دیاسپوراهای ایرانی» همچون محورهای اصلی این همایش است که از جانب توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می گردد.
از دیگر محورهای همایش میتوان به میراث فرهنگی و تمدنی ایران در خلیج فارس، میراث فرهنگی و تمدنی ایران در کشورهای همجوار و فارسی مآب، ترویج میراث فرهنگی در سطح جامعه (عمومی سازی)، هم اندیشی در زمینه‌ی میراث فرهنگی و مسؤولیت مدنی مردم، نقش نهادهای آموزشی و رسانه های جمعی در ایجاد نگرش تاریخی و هم اندیشی در زمینه‌ی پاسداری از میراث دیرینه شناسی در فقه شیعی و حقوق اشاره نمود.
آخرین فرصت ارسال چکیده مقاله به این همایش از جانب پژوهشکده‌ی زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۵مرداد۱۴۰۱ و آخرین فرصت ارسال اصل مقاله ۳۱شهریور ۱۴۰۱ اعلام شده است.
درباره لزوم برگزاری این همایش هم گفته شده است: فرهنگ و تمدنِ پربار ایرانی که به سده ها بلکه هزاره های دور و دراز بازمی گردد، سالیانی است بر جهان سایه می افکند. این فرهنگ و تمدن سایه گستر را نیاکان ما ایرانی ها با همه‌ی فراز و فرودها نسل به نسل پاس داشته اند و میراث آنرا به نسل امروزین منتقل کرده اند. از همین رو، پاسداری از این میراث کهن و باشکوه وظیفه‌ی همه‌ی ایرانی ها و میراث بانانی است که دل در گرو این آب و خاک و میراث آن دارند.
جستجوهای دیرینه شناسی بعنوان دانشی تازه تاریخ نگاری ما و خیلی از کشورها را دگرگون کرده است. این دگرگونی تاریخ نگاری، ما را با گذشته تازه ای مواجه کرده است که آیا بر مسأله هویت ما تاثیر گذاشته است یا خیر؟ در این ۲۰۰ سال، مواجهه ما و غرب شدیدتر شده است و نگاه آنان به ما بر مبنای منافع و دانش خودشان بوده که منافع و مضراتی داشته است، حال در بازگشت به این دوران و بررسی تاریخی آن، به جایگاه مطالعات دیرینه شناسی و اهمیت آن در تاریخ نگاری جدید ایران و توجه به هویت تاریخی ایرانی ها پرداخته خواهد شد.

منبع: