عصر توریسم: خراسان رضوی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی اظهار داشت: پیش بینی شده در تابستان 1401 بیش از 14 میلیون و 300 هزار اسکان در واحدهای اقامتی خراسان رضوی ثبت گردد. باید توجه داشت در تابستان سال 98 بیش از 12 میلیون و 790 هزار اقامت در واحدهای اقامتی به ثبت رسیده بود.

یوسف بیدخوری در گفت و گو با ایسنا درباب وضعیت واحدهای اقامتی خراسان رضوی در سه ماه نخست سال جاری اظهار نمود: در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بیش از هفت میلیون و ۶۱ هزار نفر در خراسان رضوی اقامت داشته اند.

وی افزود: یک میلیون و ۲۶۳ هزار نفر در هتل ها، ۸۷۰ هزار و ۸۰۷ نفر در هتل آپارتمان ها، ۷۳۷ هزار و ۵۲۶ نفر در میهمان پذیرها، یک میلیون و ۱۶۵ هزار نفر در خانه های مسافر، ۱۰۹ هزار ۸۲۹ نفر در مراکز اسکان شهرداری، ۵۷۳ هزار و ۱۲۲ نفر در حسینه ها، مساجد و بقاع متبرکه، ۹۹۵ هزار و ۸۰۸ نفر در میهمان سراهای دولتی، ۳۳۸ هزار و ۹۸۸ نفر در مدارس و آموزشگاه های آموزش و پرورش، ۲۱۱ هزار و ۴۲۱ نفر در زائرسرهای ارزان و زائرشهر رضوی و ۷۹۶ هزار و ۷۴ نفر در مراکز اقامتی سپاه اقامت داشته اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی درباب وضعیت اشغال واحدهای اقامتی در سه ماه نخست امسال در خراسان رضوی افزود: ظرفیت اشغال هتل ها ۷۶ درصد، هتل آپارتمان ها ۹۱ درصد، میهمان پذیرها ۸۷ درصد، خانه های مسافر ۸۰ درصد، مراکز اسکان شهرداری ۴۹ درصد، حسینه ها، مساجد و بقاع متبرکه ۵۰ درصد، میهمان سراهای دولتی ۷۴ درصد، مدارس و آموزشگاه های آموزش و پرورش ۵۵ درصد، زائرسرهای ارزان و زائرشهر رضوی ۸۵ درصد و مراکز اقامتی سپاه ۹۰ درصد بوده است.

پلمب ۲۷۸ واحد گردشگری متخلف در ۳ ماه نخست سال جاری

بیدخوری درباب میزان بازدیدهای نظارتی از تاسیسات گردشگری در سه ماه نخست سال جاری اشاره کرد: از مجموع تاسیسات گردشگری استان که شامل هتل، هتل آپارتمان، میهمان پذیر، خانه مسافر(دارای مجوز)، خانه مسافر(غیرمجاز) اقامتگاه بوم گردی، مجتمع پذیرایی بین راهی و سفره خانه و دفاتر مسافرتی است، ۳۴۴۳ بازدید انجام شده که ۴۴۵ واحد تذکر دریافت کرده، ۹۱ واحد اخطار گرفته اند و ۲۷۸ واحد نیز پلمب شده است.

وی اشاره کرد: بیشترین میزان پلمب واحدهای اقامتی مربوط به خانه های مسافر بدون مجوز در مشهد بوده است. از مجوع ۳۸۵ بازدیدی که از خانه های مسافر بدون مجوز مشهد صورت گرفته، ۱۹۱ واحد پلمب شده است. همین طور ۸۲ خانه مسافر دارای مجوز و پنج مطهمان پذیر طی بازدیدهای نظارتی پلمب شده اند.

منبع: