عصر توریسم: خراسان رضوی رییس انجمن علمی طبیعت گردی ایران اظهار داشت: ایرانیان زیادی از سراسر جهان در بخش آکادمیک و حرفه ای گردشگری فعال می باشند که می خواهیم با گرد هم آوردن آنان و تشکیل انجمن فارسی زبانان حوزه گردشگری با هدف شناخت این افراد و هم فکری با آنان در امتداد بهبود گردشگری ایران گامی بردایم.

فرید جواهرزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: جعفر جعفری از اساتید بزرگ حوزه گردشگری در زمینه بین الملل و رحیم کوزاک از اساتید ترک حوزه گردشگری کنفرانس جدیدی را با محتوا و اهداف جدید پایه ریزی کرده اند که در قالب آن دنبال ارائه ایده های جذاب و جدید در این عرصه هستند.

وی اضافه کرد: کنفرانس توسعه گردشگری پایدار و تاب آور هر سال در ماه سپتامبر در استانبول انجام می شود. از همان ابتدا در این کنفرانس قرار شد مقالات به زبان فارسی نیز پذیرفته شود. این کنفرانس به سبب پاندمی کرونا ۲ سال توقف داشت و امسال حوالی ۱۵ تا ۱۹ شهریور در Kadir Has University برگزار می شود.

رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران بیان کرد: بعد از بحران کرونا تمام کشورها به دنبال افزایش تاب آوری و بازگشت به دوره قبل از کرونا بودند. برگزاری این رویدادها می تواند نقش گردشگری در اقتصاد مناطق محلی را افزایش دهد.

وی اشاره کرد: در این کنفرانس برای کارآمدتر کردن کسب وکارهای گردشگری و افزایش تاب آوری گردشگری ایده هایی ارائه می شود. ما نیز دنبال جمع آوری متخصصین این حوزه هستیم تا با همکاری و هم افزایی جدید بین المللی در زمینه گردشگری دست یابیم.

جواهرزاده اظهار داشت: اولین نشست ایرانیان فعال در گردشگری در حاشیه این کنفرانس انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: همین طور هدف بعدی ما برگزاری گردهمایی فعالان گردشکری ایران بصورت مجازی در آخر سال جاری است. این گردهمایی را بنیاد پروفسور جعفری ترتیب داده که یکی از اهدافش ایجاد ارتباط میان ایرانیان فعال گردشکری در سراسر جهان است.

جواهرزاده بیان کرد: هدف از این کار تبادلات علمی، پژوهشی، انتقال تجارب دراین زمینه، ایجاد ایده های خلاقانه و پاسخ به نیازهای تحقیقاتی کشور است. در حقیقت به دنبال ایجاد یک بانک اطلاعاتی از خبرگان ایرانی گردشگری جهان هستیم.

منبع: