عصر توریسم: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق برای نخستین بار در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آگاهی داد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از خبرگزاری ایرنا از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سردار حسن مهری اعلام نمود: کمیته مبارزه با قاچاق برمبنای تاکید و دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده و هدف اصلی آن کاهش جرائم در رابطه با قاچاق در زمینه میراث فرهنگی و صنایع دستی است.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی با اشاره به اینکه فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی دبیری این کمیته را بر عهده دارد، اضافه کرد: باتوجه به حساسیت ها در زمینه مقابله با قاچاق اشیای تاریخی و صنایع دستی ضرورت تشکیل این کمیته احساس می شد و خوشبختانه این کمیته تشکیل و دبیر و اعضای آن در حکمی از طرف قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی منصوب شدند.
مهری با اشاره به اینکه برمبنای بند ج ماده ۳۶ قانون مبارزه با کالا و ارز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جزو دستگاه های کاشف به حساب می آید، افزود: برنامه ریزی کلان و تشریک مساعی با هدف پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در زمینه میراث فرهنگی و صنایع دستی، ایجاد هماهنگی و تعامل سازنده با ستاد، ایجاد کارگروه های آموزشی و هماهنگی با دستگاه های کاشف، تشدید مقابله با سوداگران و انجام اقدامات پیشگیرانه، جلوگیری از ورود صنایع دستی قاچاق و تقلبی به کشور و… از مهم ترین اهداف تشکیل این کمیته است.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی افزود: برمبنای برنامه ریزی ها جلسات این کمیته هر سه ماه یک دفعه به ریاست قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی برگزار می گردد و نخستین جلسه این کمیته نیز به زودی برگزار می شود.
سردار مهری اشاره کرد: این امید را داریم که با فعالیت این کمیته شاهد کاهش جرائم در زمینه قاچاق میراث فرهنگی و صنایع دستی باشیم.