به گزارش عصر توریسم در اولین جلسه میز تخصصی گردشگری کودک و نوجوان بر لزوم تدوین نقشه راه، استفاده از ابزارها و دانش تخصصی و تعامل فعالان بخش خصوصی برای سفرهای داخلی کودکان و نوجوانان و همینطور سفر کودکان خارجی به ایران تاکید گردید.
به گزارش عصر توریسم به نقل از خبرگزاری ایرنا از روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولین جلسه میز تخصصی گردشگری کودک و نوجوان روز چهارشنبه – ۱۹ مردادماه- با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی با مدیریت دفتر توسعه گردشگری داخلی در محل معاونت گردشگری برگزار شد.
در این نشست مبحث کودک و نوجوان، با عنایت به حساسیت ها، اهمیت و قرار گرفتن این قشر در گروه افراد با نیازمندی های خاص از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد هیات سه نفره از فعالان بخش خصوصی این حوزه برای مدیریت میز تخصصی مذکور در جهت تببین اهداف و احصای ابزارهای لازم شکل گیرد. همینطور با تشریح اهمیت گردشگری موضوعی در سیاست های وزارت میراث فرهنگی و بررسی چشم انداز فعالیت میز تخصصی کودک و نوجوان، هر یک از حاضران با توضیح پیرامون ظرفیت ها و توانمندی های خود برای پیشبرد و توسعه این شاخه مهم از گردشگری، هم گام شدند.

نیاز به نقشه راه، برنامه ریزی برای انجام سفرهای داخلی کودکان و نوجوانان و هم سفر کودکان خارجی به ایران، بهره مندی از ظرفیت کودکان ونوجوانان برای معرفی فرهنگ و اقدام در جهت جهاد تبیین، کوشش برای شناسایی و معرفی جاذبه های گردشگری ویژه کودکان، رعایت کارکردهای فرهنگی در این عرصه تخصصی، تعیین شفاف اهداف و محورهای اجرایی، بهره مندی از نهادهای مردمی، نهادینه کردن گردشگری کودک در خانواده ها، انتقال فکر و ایده به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان و فعالان این حوزه، انتقال بینش و ارتباط میان کودکان و نوجوانان با مباحث تخصصی وزارت در سه قالب میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استفاده از دارایی های موجود و خلق ارزش همچون سرفصل های بحث شده دراین نشست بوده است.
در این نشست تاکید شد: برای ترکیب دو مبحث مجزای گردشگری و کودک با یکدیگر و دستیابی به فصل مشترک همکاری، نیازمند ابزارها و دانش تخصصی لازم هستیم که این نیاز با تعامل فعالان توانمند بخش خصوصی و دولتی رفع و اقدامات اجرایی به منظور برگزاری تورهای گردشگری داخلی و خارجی برداشته خواهد شد.
منبع: