به گزارش عصر توریسم، مرکزی مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی اظهار داشت: مرمت های مقطعی و نقاط اضطرار، دردی را از بازار تاریخی اراک دوا نمی کند، این مجموعه یک نظارت، مرمت و نگهداری مستمر نیاز دارد و طرح جامع تهیه شده نیز یک طرح مستمر است.
حمیدرضا نوازنی ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ در جلسه بررسی طرح جامع مرمت بازار تاریخی اراک با اشاره این که این جلسه را باید به فال نیک گرفت چونکه مسئولان و بازاریان با هدف مشترک کنار هم جمع شده اند، اظهار نمود: امیدواریم که بازاریان به سهم خود در کنار دولت و مسئولان باشند.
وی با اعلان اینکه امسال شهرداری سهم قابل توجهی را به این مهم تخصیص داده است و در کنار آن کمک دولت و اعتبار حاصل سفر ریاست جمهوری به استان اختصاص یافته است، اظهار داشت: تیم میراث فرهنگی تغییر کرده است و از این پس نظارت بر روند مرمت بازار تشدید خواهد شد.
نوازنی اشاره کرد: مرمت های مقطعی و نقاط اضطرار دردی را دوا نمی دهد، این مجموعه یک نظارت، مرمت و نگهداری مستمر نیاز دارد و طرح جامع تهیه شده نیز یک طرح مستمر است و باید برای اجرا آن همه ذینفعان مشارکت داشته باشند.
وی با اعلان اینکه باید به مسئله مرمت دید مثبتی داشت و در این راه همراه میراث فرهنگی و شهرداری بافت تاریخی بود، اظهار داشت: اگر نواقصی در کار وجود دارد، بازاریان باید با رویکرد مثبت و رو به جلو موارد را مطرح کنند تا کار احیا و مرمت بازار پیش رود.
نوازنی اشاره کرد: خوش بین نباشیم که بازار با شرایط موجود ثبت جهانی می شود، تغییرات زیادی در بازار به وجود آمده است که باید اصلاح گردد و مسلما با اصلاح و مرمت اصولی، طبق طرح جامع تهیه شده می توان بازار را ثبت جهانی کرد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی اظهار داشت: اولویت اول کار در بازار، مرمت نقاط حادثه خیز است و سپس به سراغ مرمت های دیگر خواهیم رفت و اساسا در این بین پذیرای پیشنهادات کارشناسی خواهیم بود.

منبع: