به گزارش عصر توریسم، کرمانشاه رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری کرمانشاه عدم دریافت موافقت اصولی از جانب میراث فرهنگی را عامل اصلی تعطیلی پروژه «تله کابین» کرمانشاه عنوان نمود.
شهرام ماهان فر در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به تعطیلی پروژه تله کابین کرمانشاه، اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی تعطیلی این پروژه، عدم صدور موافقت اصولی از جانب میراث فرهنگی است.
وی اضافه کرد: میراث فرهنگی به علل مختلف تابحال موافقت اصولی پروژه را صادر نکرده و همین مساله کار پروژه را به تاخیر انداخته است.
ماهان فر اظهار داشت: برای رفع این مشکل شهرداری کرمانشاه تابحال رایزنی های بسیاری با وزارت میراث فرهنگی داشته و این روند ادامه می یابد و اگر بتوانیم این موافقت را از میراث فرهنگی دریافت نماییم، پروژه تله کابین کرمانشاه فعال خواهد شد.
رییس سازمان سرمایه گذاری شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: بمحض دریافت موافقت اصولی، باردیگر برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی فراخوان می دهیم.
ماهان فر خاطرنشان کرد درصورتیکه موافقت اصولی از جانب میراث فرهنگی صادر و سرمایه گذار پای کار بیاید، این پروژه می تواند ظرف یک و نیم سال به بهره برداری برسد.

منبع: