به گزارش عصر توریسم، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: کاوش در جایی که سوال یا ابهامی وجود داشته باشد، صورت می گیرد، قرار نیست هر جای کشور را کاوش نماییم.
به گزارش عصر توریسم به نقل از خبرگزاری ایرنا از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مصیب امیری رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در دومین روز دومین همایش معاونان میراث فرهنگی استان ها که روز دوشنبه -۳۱ مردادماه ۱۴۰۱ – در سالن فجر وزارت خانه برگزار شد، با اشاره به اینکه کاوش ها در جهت نیازهای وزارت خانه و جایی که سوال یا ابهامی وجود داشته باشد، صورت می گیرد، بر لزوم اختصاص بخشی از اعتبارات به حفاظت بعد از کاوش تصریح کرد.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری شناسایی و بررسی، حفاظت و نگهداری همینطور معرفی، آموزش و کاربردی سازی را سه مأموریت وزارت خانه در حوزه میراث فرهنگی عنوان نمود و اضافه کرد: «شناسایی و بررسی وظیفه پژوهشگاه بعنوان بازوی علمی وزارت خانه است. پژوهشکده با پنج پژوهشکده و سه گروه پژوهشی دارای ظرفیت علمی بالایی در داخل و خارج کشور است.
امیری به لزوم در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت پژوهشگاه و استان ها تصریح کرد و اظهار داشت: این هم افزایی می تواند به نتایج مثبتی منجر شود و کارهای منظم و دقیقی صورت گیرد.
وی در توضیح انجام جستجوهای جدید در کشور بیان نمود: قرار نیست هر جای کشور را کاوش نماییم. از جستجوهای جدید خودداری می شود و کاوش در جهت نیازهای وزارت خانه و جایی که سوال یا ابهامی وجود داشته باشد، صورت می گیرد.
امیری خاطرنشان کرد: پژوهشگاه بعنوان نهاد حاکمیتی نیازهای کشور را احصا و بر مبنای آنها کاوش انجام می دهد. کاوش ها به سوال محور بودن محدود شده و بنابراین آمار کاوش در کشور پایین آمده است. باید کار خروجی داشته باشد و دارای لزوم باشد یا به ابهام و پرسشی پاسخ دهد.
وی با اشاره به اینکه پژوهشگاه در جهت تخصیص بودجه به استان ها وظیفه ندارد، اضافه کرد: با این وجود در جهت بررسی و شناسایی و تهیه اطلس های مختلف هر میزان که استان ها اعتبار بگذارد، معادل آنرا پژوهشگاه برای سامان دهی اطلس دیرینه شناسی و دیگر حوزه ها می گذارد.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به ایجاد شورای پژوهشی در استان ها و اعتبارات پژوهشی یک درصد بعنوان دو پیشنهاد مطرح شده از جانب پژوهشگاه اشاره نمود و اضافه کرد: تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها با عنایت به نیازهای جمع بندی شده در استان ها و مشورت با آنها صورت می گیرد.
وی در توضیح مخالفت با برخی موضوعات از جانب پژوهشگاه ها برای صدور مجوزها بیان نمود: پژوهشگاه مخالفتی در هیچ موضوعی ندارد مگر این که مواردی وجود داشته باشد، همچون این که برخی استان ها در رابطه با جستجوهای انجام شده گزارشی به پژوهشگاه عرضه نداده اند.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اجبار به حفاظت بعد از کاوش را نکته مهمی دانست و اضافه کرد: بخشی از اعتبارات باید به حفاظت بعد از کاوش اختصاص داده شود و نباید مکان بعد از کاوش رها شود.
وی در انتها به مشارکت پژوهشگاه در زمینه چاپ کتاب ها با مبحث های عمومی، برگزاری نشست های تخصصی و بزرگداشت ها اشاره نمود و اضافه کرد: تلاش ما انجام فعالیت ها به شکل قانونمند و ضابطه مند و در جهت کاربرد بهتر است.
منبع: