به گزارش عصر توریسم، احیای برجام و رفع تحریم ها و همزمانی با فروکش کردن بیماری کرونا در سطح جهانی، گردشگری ایران را در موقعیت ممتازی قرار می دهد تا این صنعت با احیای بازار بین المللی خود، فرصتی برای بازبینی سیاست ها و برنامه ریزی های داخلی را هم بدست آورد.
با گذشت ۵۰ ماه از خروج یک جانبه آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۹۷ (۹ می۲۰۱۸)، هم اینک در فضای بین الملل امیدهایی برای احیای مجدد برجام شکل گرفته است. از آنجائیکه گردشگری جزء صنایعی است که حدودا بلافاصله تحت تأثیر اثرات احیای برجام قرار خواهد گرفت، بنابراین نحوه مواجهه با این رویداد در حوزه گردشگری نیازمند تدبیر بیشتری است.
مهمترین هدف تحریم آمریکایی ها این بود تا کشورمان را از یک الگوی توسعه، به عبرتی برای کشورهای مستقل تبدیل سازند؛ اما پیچیدگی تجارت جهانی و اتخاذ برخی سیاست های اثرگذار داخلی و همینطور اثرات جنگ اوکراین صحنه بازی آمریکایی ها را به نفع کشورمان تغییر داده است.
اگر آن گونه که از فهوای رسانه های مستقل برمی آید توافق قریب الوقوع برجام تحقق یابد، آنگاه شرایط برای صنعت توریسم حداقل در حوزه پولی و بانکی گردشگری بخصوص در اتصال سیستم بانکی به شبکه سوییفت و گشایش اعتبارات بین المللی( ال سی) برای طرح های زیرساختی گردشگری و امکان استفاده از منابع مالی بلوکه آزاد شده و هدایت بخشی از آنها به سمت ساخت و تجهیز تاسیسات گردشگری وفق مراد خواهد بود.
همچنین ایجاد زیرساخت الکترونیکی جهت استفاده گردشگران از کارت های اعتباری بین المللی و شبکه های جهانی رزرواسیون، برقراری پوشش کامل بیمه های بین المللی و رفع مشکلات خرید، ورود و صدور کالا و خدمات وابسته به گردشگری مانند صنایع دستی در حوزه پولی و بانکی گردشگری از دیگر نتایج اثربخش و قابل پیشبینی این توافق است.
البته احیای برجام در حوزه بازرگانی گردشگری هم بی تأثیر نخواهد بود، هدایت شرکتهای خارجی برای همکاری در صدور کالا، خدمات و سرمایه به ایران، کاهش هزینه و عوارض و مالیات در تأمین تجهیزات مورد نیاز واحدهای گردشگری و خرید وسائط حمل و نقل مناسب همچون هواپیماها و ورود آنها به بازار خدمات گردشگری هم از مواردی است که باید از احیای برجام انتظار داشت.
بی تردید بعد از احیای برجام استفاده از خطوط اعتباری کمک های فنی و اعتباری برای بخش گردشگری نسبت به ۵۰ ماه گذشته تسهیل می شود و بطور قطع برای جذب سرمایه گذاران خارجی که بازار خاورمیانه ای آنها در سالهای اخیر بشدت لطمه دیده است، مشوق هایی تعیین و در نظر گرفته می شود. این در شرایطی است که شرکتهای بین المللی بزرگ و برندهای مشهور جهت حضور در بازار گردشگری ایران ترغیب و از سرمایه گذاران خُرد ایرانی در مقابل سرمایه گذاری های بزرگ خارجی باید حمایت شود اگر شاخص شرکتهای بین المللی برای ورود به بازار تاسیسات گردشگری ایران باید بازنگری و گواهینامه های استاندارد اعطا شود.
اما احیای برجام در حوزه گسترش بازار و بازاریابی گردشگری تحولاتی را ایجاد خواهد کرد، به صورت مثال گردشگری های تخصص مانند گردشگری سلامت توسعه می یابد و تجهیزات مورد نیاز آن به سادگی تأمین خواهد شد. از طرفی با کاهش ایران هراسی و رخ نمودن تصویر جدید از ایران بازارهای سنتی ایران در اروپا احیا می شود، علاوه بر سهولت ورود هرچه بیشتر ایرانی ها مقیم خارج از کشور، از نظر مقررات ورودی و تشریفات گمرکی و فرودگاهی ورود توریستهای خارجی به کشور تسهیل می شود.
همزمانی رفع تحریم ها با فروکش کردن بیماری کرونا در سطح جهانی به صورت مضاعفی صنعت توریسم ایران را در موقعیت ممتازی قرار می دهد تا این صنعت با احیای بازار بین المللی خود، فرصتی برای بازبینی سیاست ها و برنامه ریزی های داخلی را هم بدست آورد. مهم ترین اقدامات متصور در این عرصه بازسازی تصویر ایران و ترسیم چهره واقعی از کشورمان خواهد بود.
منبع: