عصر توریسم: سازمان زیباسازی شهر تهران با بکارگیری همه ظرفیت های علمی و دانشگاهی تخصصی بعد از ۶۳ سال از زمان ساخت، مجسمه فردوسی را مرمت می کند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، رضا صیادی با بیان این خبر، اظهار داشت: مجسمه فردوسی یکی از فاخرترین آثار هنری شهر تهران است که به علت اهمیت و ارزش معنوی آن در سطح ملی و بین المللی مورد توجه، رصد و بررسی مستمر سازمان زیباسازی بعنوان اولویت در حوزه نگهداشت برای بهسازی و مرمت قرار دارد.
وی افزود: این مجسمه پرارزش که از میراث فرهنگی شهر تهران شناخته می شود، ۶۳ سال پیش در سال ۱۳۳۸ توسط استاد ابوالحسن خان صدیقی در ایتالیا ساخته و به ایران منتقل شده و در طول شش دهه گذشته با عنایت به شرایط آب و هوایی، آلودگی هوا و برخی آسیب های محیطی با صدمه جدی روبرو شده که در مقابل، متاسفانه نسبت با نگهداشت اصولی، بهسازی و مرمت تخصصی آن اقدام موثری انجام نشده است.

به قول مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، این سازمان در دوره اخیر مدیریت شهری به حفظ و نگهداری آثار هنری شهر توجه جدی داشته و بدین منظور شورای هنری سازمان با استفاده از اساتید فرهیخته، صاحب نام و پیشکسوت این حوزه نظیر استاد ایرج محمدی و استاد طاهر شیخ الحکمایی مبحث مرمت مجسمه فردوسی را در دستور کار خود قرار داده است.

طبق گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، صیادی ضمن اشاره به بازدیدهای مستمر تخصصی مدیران، کارشناسان و مشاوران علمی و هنری سازمان از وضعیت این اثر هنری طی یکسال گذشته، اظهار داشت: جلسات مشورتی و رایزنی با مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و خارجی روند مرمت و بهسازی این اثر پرارزش را طراحی و با استفاده از همه ظرفیت ها و تجارب بین المللی در این راه اقدامات عملیاتی موثری را اجرایی می کند.

منبع: