به گزارش عصر توریسم، سرپرست اداره کل پشتیبانی از تولید صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اختصاص 450 میلیاردریال اعتبار برای بیمه هنرمندان صنایع دستی و راهنمایان گردشگری اظهار داشت: بیمه 2724 هنرمند صنایع دستی که از شروع سال قطع شده بود، باردیگر برقرار شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از خبرگزاری ایرنا از میراث آریا، محمدحسین عسکرپور با اشاره به اهمیت بیمه هنرمندان صنایع دستی گفت: از شروع سال جاری به سبب عدم تامین اعتبار مورد نیاز بیمه صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی، بیمه این افراد قطع شده و هنرمندان بصورت شخصی بیمه حق بیمه خودرا پرداخت می کردند.
عسکرپور اضافه کرد: با کوشش های وزارت میراث فرهنگی مبلغ ۴۵۰ میلیاردریال اعتبار برای بیمه هنرمندان صنایع دستی و راهنمایان گردشگری اختصاص یافت.
سرپرست اداره کل پشتیبانی از تولید صنایع دستی تصریح کرد: با پیگیری های وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در هیئت دولت و همکاری دستگاه های ذی ربط جلسه ای در روز دوشنبه- ۱۴ شهریور – با مدیرکل امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباب تمدید بیمه صنعتگران صنایع دستی برگزار و قرار شد نسبت به تمدید بیمه صنعتگران صنایع دستی از سه ماهه دوم سال اقدام گردد پس صنعتگران برای تمدید بیمه تامین اجتماعی نیازی به واریز حق بیمه آزاد در سه ماهه دوم سال را ندارند.
سرپرست اداره کل پشتیبانی از تولید صنایع دستی افزود: با اختصاص این مبلغ بیمه ۲۷۲۴ هنرمند صنایع دستی که از شروع سال قطع شده بود، باردیگر و از امروز برقرار شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ی تعیین تکلیف مبالغی که هنرمندان صنایع دستی از شروع سال برای حق بیمه خود پرداخت کرده اند، نیز اظهار داشت: در این زمینه مذاکراتی را آغاز نموده ایم و امیدوار هستیم به نتیجه برسد و خبر خوبی را در این زمینه به صنعتگران و هنرمندان به زودی اعلام خواهیم کرد.
منبع: