به گزارش عصر توریسم، مدیرکل امور پایگاه های میراث ملی و جهانی از تدوین نظام نامه پایگاه های میراث ملی و جهانی و اجرای آن از مهرماه اطلاع داد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رضا سامه در کارگروه تخصصی مدیریت پایگاه های میراث ملی و جهانی با بیان اینکه این جلسه ۲۸ و ۲۹ شهریورماه، یک ماه بعد از نشست تخصصی مدیران پایگاه های سراسر کشور برگزار شده است، اظهار نمود: جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پایگاه های میراث ملی و جهانی به منظور بررسی و تدوین نظام نامه پایگاه ها برگزار شد و نقطه نظرات کلیدی و پیشنهادهای مربوطه برای تصمیم گیری توسط معاونت میراث فرهنگی عنوان شد.
به قول او، نظام نامه پایگاه ها بعد از بررسی و انجام اصلاحات، توسط قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور به استان ها ابلاغ می شود و از آغاز مهرماه سال جاری شاهد فصل جدیدی از مدیریت پایگاه های میراث فرهنگی کشور خواهیم بود.

منبع: