عصر توریسم: به گزارش عصر توریسم، لرستان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از برگزاری دوره آموزشی ریسمان بافی با هدف احیای این رشته سنتی اطلاع داد.
عطا حسن پور امروز در جمع خبرنگاران اظهار نمود: با هدف احیای رشته ریسمان بافی، معاونت صنایع دستی این اداره کل مبادرت به برگزاری دوره آموزشی این رشته صنایع دستی در روستای هدف گردشگری ونایی کرده است.
وی اظهار داشت: با توجه به این که یکی از رسالت های خطیر و پرارزش صنایع دستی حفظ و احیای هنرهای سنتی و اصیل بومی استان توسعه و ترویج رشته های منسوخ شده با رویکرد شناسایی و گسترش این گونه ِحرَف است که خود باعث آشنایی هر چه بیشتر جامعه هنری با این رشته های بومی و اصیل خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان تاکید کرد: امیدواریم با پشتیبانی از رشته های مختلف صنایع دستی علاوه بر احیاء و رونق این رشته ها شاهد ایجاد اشتغال مولد و خودکفایی هنرمندان باشیم.

منبع: