عصر توریسم: عصر توریسم: خراسان رضوی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی از تکمیل 40 درصدی تمام مراکز اقامتی مشهد در روز گذشته آگاهی داد.

یوسف بیدخوری در گفت و گو با ایسنا درباب وضعیت اشغال واحدهای اقامتی در مشهد اظهار داشت: در روز گذشته، جمعه اول مهر بیش از ۳۲۰ هزار اقامت در مشهد ثبت شده است. از این مقدار ۱۰۳ هزار اقامت در اماکن تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۸۴ هزار اقامت در واحدهای اقامتی دولتی، ۹۳ هزار اقامت در مراکز اسکان موقت و ۴۶ هزار نفر در مراکز اسکان اضطراری اقامت داشته اند.

وی اضافه کرد: ظرفیت اشغال هتل ها در روز گذشته ۷۵ درصد، هتل آپارتمان ها ۸۶ درصد، مهمانپذیرها ۷۸ درصد، خانه های مسافر ۶۸ درصد، مهمانسراهای دولتی ۸۰ درصد و زائرسراهای ارزان ۹۱ درصد بوده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی بیان کرد: ظرفیت اشغال واحدهای اقامتی تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی ۷۷ درصد، واحدهای اقامتی دولتی ۸۰ درصد، اسکان موقت ۵۵ درصد و اسکان اضطراری ۲۲ درصد بوده است.

بیدخوری با اشاره به افزایش ظرفیت اسکان در مشهد اشاره کرد: در مجموع تعداد مراکز اقامتی رسمی و غیرسمی مشهد به ۴۰۳۱ واحد و ظرفیت ۶۸۴ هزار شب اقامت بالا رفته است.

منبع: