عصر توریسم: به گزارش عصر توریسم، از گیلان مدیرکل میراث فرهنگی گیلان اظهار داشت: ورود مسافران به استان طی شش ماهه نخست سال جاری حدود 53 میلیون نفر ارزیابی شده که بیشتر از 42 میلیون نفر/شب در اماکن اقامتی ثابت و موقت گیلان اقامت داشتند.
ولی جهانی در گفت وگو با خبرنگاران، استان گیلان را نخستین مقصد گردشگری دانست و اظهار داشت: ورود مسافران به استان طی شش ماهه نخست امسال حدود ۵۳ میلیون نفر برآورد شده است.
وی با اعلان اینکه بیش از ۴۲ میلیون نفر/شب در اماکن اقامتی ثابت و موقت گیلان اقامت داشتند، اضافه کرد: میزان اقامت گردشگران در استان طی مدت یاد شده نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۱۵۱ درصد و میزان اشغال تخت اماکن اقامتی ۱۷۵ درصد رشد داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان اظهار داشت: بیش از ۳۲ میلیون نفر از اقامت کنندگان تنها در سه ماهه تابستان امسال در مراکز اقامتی استان اقامت داشته اند که این رقم نسبت به تابستان سال قبل ۱۶۵ درصد رشد را نشان میدهد.
جهانی حضور میلیونی گردشگران در استان گیلان را بسیار قابل توجه دانست و بیان کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری شاهد رشد ۱۰۵ درصدی ورود مسافر به استان گیلان بودیم.