عصر توریسم: به گزارش عصر توریسم، سمنان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان نیز با اعلان اینکه در تحقق رشد باید به موضوع راندمان توجه ویژه شود، اظهار داشت: برندسازی و بازاریابی از مؤلفه های مهم رشد اقتصادیست و انتظار می رود که فعالان اقتصادی و خصوصا فعالان بخش گردشگری در استان به آن توجه ویژه کنند..
محمدرضا صادقی ۲۴ مهرماه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان سمنان با تکیه بر این که دستگاه های اجرائی نسبت به تحقق ۱۰۰ درصدی تعهد اشتغال تا اختتام پاییز امسال توجه داشته باشند، اظهار داشت: خبرهای نویدبخش در حوزه توسعه اقتصاد گردشگری و تبدیل استان به مقصد سفر وجود دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با قدردانی از کوشش های انجام شده برای آزادسازی کاروانسرای شاه عباسی سمنان اظهار داشت: آزادسازی کاروانسرا با توجه به این که مطالبه عمومی بود، بازتاب خوبی بین شهروندان و رسانه ها و فضای مجازی داشت.
صادقی بر ارائه گزارش رشد اقتصادی با برش شهرستانی تاکید کرد و اضافه کرد: خبر اشغال ۸۳ درصدی هتل های استان در روزهای تابستان نویدبخش توسعه اقتصاد گردشگری در استان و تبدیل استان به مقصد سفر است.
وی با اشاره به ظرفیت های بالای استان سمنان در زمینه صنایع دستی، خواهان توجه به طراحی اپلیکیشن در زمینه توریسم، صنایع خلاق، ارزآوری و توسعه صادرات صنایع دستی در این استان شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان کاهش تلفات و خسارات جاده استان در روزهای پیک سفرها و همچون در نوروز را قابل تقدیر دانست و اشاره کرد: افزایش نظارت و استانداردسازی، زمینه ساز افزایش سطح خدمات در زمینه گردشگریست.
نادر مالکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان نیز با قدردانی از کوشش های انجام شده توسط اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان در حوزه تحقق جهش اقتصادی، اظهار داشت: برندسازی در حوزه صنایع دستی و معرفی ظرفیت های تاریخی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ها بطور مستمر ادامه داشته باشد.
وی وعده داد: مسئولان از توسعه صنعت پردرآمد گردشگری در استان حمایت خواهند کرد.