عصر توریسم: عصر توریسم: خوزستان مرمت کاروانسرای افضل شوشتر از محل اعتبارات میراث فرهنگی تامین و شروع شده است.

به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، مرمت کاروانسرای افضل بمنظور حفظ این بنا شروع شده و طرح مرمت آن بمنظور تغییر کاربری این بنای تاریخی همسو با حوزه گردشگری بوده است.

همچنین ایجاد کارگاه های گوناگون صنایع دستی مد نظر میراث فرهنگی بوده و مقرر است این بنا به زودی وارد چرخه گردشگری شود. در طبقه همکف و در بخش روبه روی کاروانسرای تاریخی افضل کارگاه بافندگی وجود دارد و هنرمندان به تولید صنایع دستی و نیز احرام بافی مشغول هستند.

مرمت این بنا بمنظور تبدیل کردن آن به یک مجموعه پویا برای رونق بازار صنایع دستی و ایجاد جاذبه گردشگریست که مورد استقبال توریستهای داخلی و خارجی قرار بگیرد. این اثر از بناهای باارزش به جا مانده از دوره قاجار است و همنشینی آن با بافت کهن و پیکره ای از بازار و خیابان تاریخی سپه آنرا از موقعیت منحصر بفردی برخوردار کرده است.

کاروانسرای افضل به سبب قدمت تاریخی و فرهنگی مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته و پرونده ثبت ملی کردن این بنا نزدیک به ۲ سال قبل تهیه و به وزارتخانه ارسال شده است.

منبع: