عصر توریسم: کرمان طبق اعلام وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، با همت مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم، سقف اعتبار تبصره 18 این وزارتخانه که در سال 1399، 300 میلیارد تومان بود، در سال 1400 به 1200 میلیارد تومان رسید و خوشبختانه این سهم امسال تا 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با سهم بانکها به 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
عزت الله ضرغامی غروب امروز هفتم آبان ماه در آئین افتتاحیه هتل کاروانیکا (کاروانسرای وکیل) با اشاره به تصمیم خوبی که در دهه در ۷۰ درباب واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی در کشور گرفته شد، اظهار داشت: کارنامه خوبی در این عرصه وجود دارد اما متاسفانه شاهد می باشیم تعدادی از پروژه ها، پروژه های موفقی نبوده و واگذاری ها خوبی صورت نگرفته اما هتل کاروانسرای وکیل با این کیفیفت خوب و استاندارد و تلفیق سنت و مدرنیته یکی از مصادیق ارزشمندی است که ما را در ادامه اجرای این قانون تشویق و تشویق می کند.
او می افزاید: انگیزه در مدیریت حرف اول می زند و این انگیزه نیز عشق و ایمان به کار می باشد و مجموعه کاروانسرای وکیل با انگیزه و عشق احیا شده است.
طبق اعلام وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، با همت مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم، سقف اعتبار تبصره ۱۸ این وزارتخانه که در سال ۱۳۹۹، ۳۰۰ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسید و خوشبختانه این سهم امسال تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با سهم بانکها به ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
ضرغامی با اشاره به رشد بودجه اداره کل میراث فرهنگی در سال اخیر در دولت سیزدهم اظهار داشت: امسال بودجه اداره میراث فرهنگی کرمان ۸۰۰ میلیارد تومان است که به اندازه کل بودجه وزارتخانه در سال قبل است و فقط ۹۰ میلیارد تومان در بخش صنایع دستی اختصاص داده شده است.

منبع: